× بستن تبلیغات
ژانویه
5
2018

خرید پایان نامه,تحقیق بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن

خرید پایان نامه,خرید پایان نامه کارشناسی ارشد,نمونه فصل دوم پایان نامه, مبانی نظری و پیشینه تحقیق,تحقیق بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366,پایان نامه مفاهیم و مبانی نظری عدالت و مالیات,پروژه ضرورت و اهداف وضع مالیات,طبقه بندی مفاهیم عدالت مالیاتی,تحقیق بررسی مؤلفه های عدالت مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم,پروژه,,,

دسته بندی : حقوق

تحقیق بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن

تحقیق-بررسی-مفهوم-عدالت-مالیاتی-در-قانون-مالیات-های-مستقیم-مصوب-1366-و-اصلاحات-بعدی-آن

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن،
در قالب Word و 309 صفحه و قابل ویرایش.

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================


تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:


چکیده
بیان مفاهیم عدالت مالیاتی و ذکر مؤلفه  های آن، مستلزم شناسایی و تفکیک تعاریف و نظریات عدالت و پذیرش مناسب ترین تعریف آن است.  تعدد تعاریف عدالت در سیر تطور تاریخی، لزوماً به معنای برداشت-های مختلف از یک مفهوم نمی باشد. بلکه امکان آن است که هر کدام از آن تعاریف، شرایط و جایگاه های طرح ویژه ای را برای مفهوم عدالت مدنظر قرار داده باشند.
موضوع عدالت مالیاتی از آن جهت که به دنبال تعیین معیار و ضابطه حقوقی برای تضمین حقوق مالیاتی هویت های جمعی و فردی است، امری دوسویه به شمار می رود که از یک سو، با تنظیم حدود و ثغور دخالت حکومت در حوزه مالیات به دنبال تضمین حقوق مؤدیان مالیاتی است و از سوی دیگر با پیش بینی اقداماتی قانونی، به دنبال افزایش تمکین مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی می باشد.
با توجه به مراتب فوق و با عنایت به مراحل مختلف مالیات ستانی اعم از مرحله سیاست گذاری، قانون گذاری، تشخیص، وصول و رسیدگی های قضایی و شبه قضایی لازم است مفهوم ویژه ای از عدالت مالیاتی برای هر یک از این مراحل ارائه شود که دربردارنده اصول اختصاصی باشد. در این نوشتار سعی شده است تا ضمن بازشناسی مفهوم عدالت مالیاتی در یکایک مراحل مختلف مالیات ستانی و بیان اصول اختصاصی آن، به بررسی رویکرد قوانین مالیاتی ایران بویژه قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 نسبت به اصل برابری و عدالت مالیاتی پرداخته شود و از این رهگذر مصادیق نقض و پیروی از اصل مزبور در قانون مربوطه مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد.


فهرست مطالب تحقیق بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر میباشد:
بخش اول: مفاهیم و مبانی نظری عدالت و مالیات    1
فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری عدالت    2
گفتار اول: بازشناسی مفهومی عدالت    2
بند اول: تعریف لغوی عدالت    3
الف: برابری، مساوات، انصاف و بیطرفی    5
ب: توازن، تعادل، اعتدال، تناسب، حد وسط و مطابقت با نظم و قانون    5
بند دوم: تمایز مفهوم عدالت از مفاهیم مجاور    5
الف: تمایز از مفهوم انصاف    6
ب: تمایز از مفهوم برابری    8
بند سوم: تعاریف اصطلاحی عدالت    10
گفتار دوم: تاریخچه تحولات مفهومی و گونه های عدالت    12
بند اول: سیر تحول مفهومی عدالت    12
الف: سیر تحول مفهوم عدالت در اندیشه غرب    12
ب: سیر تطور مفهوم عدالت در اندیشه اسلامی    14
بند دوم: جایگاه طرح موضوع عدالت    15
الف: عدالت به عنوان وصفی از افعال ربوبی    16
ب: عدالت به عنوان وصفی از افعال انسانی    16
ج: عدالت به عنوان معیار حقانیت کارکردهای نظامات اجتماعی    16
بند سوم: ابعاد و قلمرو عدالت    17
الف: عدالت اجتماعی    18
ب: عدالت اقتصادی و قلمروهای آن    19
1: عدالت توزیعی    20
2. عدالت معاوضی    22
ج: عدالت قضایی    23
1: عدالت کیفری (مکافاتی)    23
2: عدالت رویه ای    24
فصل دوم: مفهوم شناسی مالیات    26
گفتار اول: مفهوم مالیات، اهداف و انواع آن    26
بند اول: تعریف مالیات    26
بند دوم: ضرورت و اهداف وضع مالیات    28
بند سوم: تاریخچه مالیات    30
بند چهارم: تمایز مالیات و نهادهای مالی مشابه    31
الف) تفکیک مالیات از باج، خراج و گزیت    31
ب) تفکیک مالیات از عوارض    34
ج) تفکیک مالياتهای متعارف از مالیات های دینی (شرعی)    35
گفتار دوم: تحدید قلمرو مالیات    37
بند اول: مالیات و وظایف دولت    38
الف: دولت حداقلی    38
ب: دولت حداکثری    39
ج: دولت مقررات گذار    40
بند دوم: مالیات و حق مالکیت    41
الف: حق مالکیت خصوصی    42
ب: حدود حق مالکیت خصوصی    43
فصل سوم: مفاهیم و مبانی نظری عدالت مالیاتی    45
گفتار اول: بازشناسی مفهومی عدالت مالیاتی    46
بند  اول: تعریف لغوی    47
بند دوم: تعریف اصطلاحی    48
بند سوم: قلمرو عملکرد عدالت مالیاتی    50
گفتار دوم: طبقه بندی مفاهیم عدالت مالیاتی    50
بند اول: مفهوم عدالت ماهوی در مرحله سیاستگذاری و قانونگذاری    50
الف: مفهوم عدالت مالیاتی ماهوی    51
ب: سطوح عدالت مالیاتی ماهوی    53
1: مفهوم عدالت مالیاتی ماهوی افقی    53
2: مفهوم عدالت مالیاتی ماهوی عمودی    54
ج: مبانی عدالت مالیاتی ماهوی    55
1: اصل بهای خدمات    56
2: اصل توانایی پرداخت    58
بند دوم: مفهوم عدالت شکلی در مراحل تشخیص، وصول و رسیدگی به دعاوی مالیاتی    58
گفتار سوم: اصول عدالت مالیاتی    60
بند اول: اصول ماهوی(حقوقی)    60
الف: در مرحله سیاستگذاری و وضع قوانین    60
1: اصل برابری در پرداخت هزینه های عمومی    61
2: اصل تناسب مالیات با خدمات    61
3: اصل عمومیت و گستردگی پایه های مالیاتی    62
4: اصل توزیعی و جبرانی بودن مالیات    62
5: اصل برابری قانونی یا اعمال برابر قوانین مالیاتی    63
6: اصل تبعیض مثبت    64
7: اصل شخصی بودن مالیات    65
8: اصل مطلوبیت درآمد    66
9: اصل شفافیت    68
10: اصل عدم عطف به ماسبق شدن قانون مالیاتی    69
11: اصل مصرف موضوعی مالیات    71
ب: در مرحله تشخیص و وصول    72
1: اصل قانونی بودن وضع و وصول مالیات ها    72
2: اصل شناسایی مؤدیان و تشخیص مالیات    74
3: اصل برابری و عدم تبعیض در وصول    75
4: مرور زمان مالیاتی    76
بند دوم: اصول شکلی(قضائی)    78
الف: اصول عدالت کیفری مالیاتی    80
1: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها    85
2: اصل تناسب جرم و مجازات    86
3: اصل شخصی بودن مجازات    89
ب: اصول عدالت رویه ای مالیاتی    90
1: اصل حاکمیت قانون    91
2: اصل دسترسی به مراجع صالح مالیاتی    92
3: اصل علنی بودن رسیدگیهای مالیاتی    94
4: اصل استقلال و بی طرفی مراجع مالیاتی    95
5: اصل استماع دفاعیات    99
6: حق داشتن وکیل و مشاور مالیاتی    100
7: اصل مستند و مستدل بودن آراء    101
8: اصل تجدیدنظرخواهی    102
بخش دوم : بررسی مؤلفه های عدالت مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم، مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن    104
فصل اول: بررسی عدالت ماهوی در قانون مالیات های مستقیم    106
گفتار اول: مشمولین و غیرمشمولین مالیات    106
بند اول: اشخاص مشمول مالیات    106
بند دوم: اشخاص غیر مشمول مالیات    108
الف: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی    109
ب: دستگاه هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود.    111
ج: شهرداری ها    114
د: ارگان یا نهادهایی که بواسطه مجوز از دایره شمول مالیات خارج هستند    116
گفتار دوم: مالیات بر دارایی    118
بند اول: مالیات سالانه املاک    119
بند دوم: مالیات مستغلات مسکونی خالی    121
بند سوم: مالیات بر اراضی بایر    122
بند چهارم: مالیات بر ارث    124
الف: اموال مشمول مالیات بر ارث    128
ب: اموال غیر مشمول مالیات بر ارث    130
ج: معافیت بخشی از مالیات بر ارث    133
بند پنجم: حق تمبر    135
گفتار سوم: مالیات بر درآمد    138
بند اول: مالیات بر درآمد املاک    139
الف) مالیات بر درآمد اجاره املاک (مستغلات)    139
ب) مالیات بر درآمد نقل و انتقال املاک    141
1: مالیات اولين نقل و انتقال قطعي ساختمان‌هاي نوساز    144
2: معافیت های مالیاتی نقل و انتقال املاک    146
3: معافیت اعضای شرکت های تعاونی مسکن از پرداخت مالیات نقل و انتقال    147
ج: مالیات بر درآمد نقل و انتقال حق واگذاری محل    149
بند دوم: مالیات بر درآمد کشاورزی    149
بند سوم: مالیات بر درآمد حقوق    150
1: مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی داخلی    151
2: مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی خارجی    155
بند چهارم: مالیات بر درآمد مشاغل    156
بند پنجم: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی    163
1: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی    163
2: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی خارجی    166
3: مالیات بر درآمد شرکت های تعاونی    173
بند ششم: مالیات بر درآمد اتفاقی    176
گفتار چهارم : در مقررات متفرقه    179
بند اول: مالیات مضاعف    179
بند دوم: معافیت مالیاتی    181
الف: تعریف و ویژگی معافیت مالیاتی    181
1: قانونی بودن معافیت ها    182
2: اصل برابری و عدم تبعیض    182
3: تعیین گستره معافیت ها    183
4: ذکر هدف و شرایط معافیت ها    184
5: موقتی بودن معافیت ها    186
ب: معافی تهای مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم    187
1: معافيت هاي مالیاتی بخش كشاورزي    188
2: معافیت های مالیات بر درآمد حقوق    190
3: معافيت هاي مالیاتی بخش گردشگري    195
4: معافيت هاي مالیاتی شرکت های تعاوني    197
5: معافيت هاي مالیاتی بخش صادرات    201
6: معافيت هاي صنايع دستي    202
7: معافيت مالیاتی بخش صنعت، معدن، توليد    203
8: معافیت مالیاتی سرمايه‌گذاري در مناطق محروم    205
9: معافیت های مالیاتی فعالیت های آموزشی و پژوهشی    206
10: معافيت بر موقوفات، نذورات، کمک ها و هدایا    208
11: معافیت مالیاتی فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری    211
فصل دوم: بررسی اصول عدالت کیفری و رویه ای مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم    216
گفتار اول: بررسی اصول عدالت کیفری در قانون مالیات های مستقیم    216
بند اول: جرایم مالیاتی    218
الف: عدم انجام تكاليف یا وظایف مالیاتی قانونی از سوی دفاتر اسناد رسمي    220
ب: اقدامات مؤدی به قصد فرار از مالیات    222
ج: عدم پرداخت بدهی مالیاتی    227
د: عدم اطلاع صاحبان مشاغل مبنی بر آغاز فعالیت شغلی    230
ه: عدم پرداخت مالیات در رسید مقرر    231
و: عدم تسلیم اظهارنامه و کتمان درآمد    233
ح: عدم تسليم یا تسلیم خلاف واقع اظهارنامه اشخاص حقوقی منحل شده توسط آخرين مديران شخص حقوقی    236
بند دوم: تخلف مالیاتی    239
الف: عدم تسليم کلیه اطلاعات مالیاتی مؤدی در موعد مقرر و تسليم آنها بر خلاف واقع    239
ب: عدم كسر و ايصال ماليات هاي تكليفي    241
د: عدم ارائه صورت اموال متوفی و تسلیم اموال به وراث قبل از پرداخت مالیات    245
ه: تخلف از پرداخت حق تمبر    247
و: عدم بهره برداری شرکت های خصوصی و تعاونی از واحدهای جدید مشمول معافیت    247
ز: عدم بکارگیری روش ها، صورتحساب ها و فرم هایی که سازمان مالیاتی تعیین می کند.    249
گفتار دوم: بررسی اصول عدالت رویه ای در قانون مالیات های مستقیم    252
الف: اصل دسترسی به مراجع صالح مالیاتی    253
ب: اصل استقلال و بی طرفی قاضی و نهاد رسیدگی کننده مالیاتی    256
ج: اصل تجدید نظرخواهی    261
د: اصل شفافیت    265
ه: حق داشتن وکیل و مشاور    267
نتیجه گیری    269پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.


دانلود فایل

در صورتی که در روند خرید هر کدام از فایل های سایت مشکلی داشتید از طریق تلگرام با شماره

09214087336

در ارتباط باشید

یا با ایمیل  زیر در ارتباط باشید فوری پاسخ داده میشه و رسیدگی خواهد شد

lono92@yahoo.com

نوشته خرید پایان نامه,تحقیق بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن اولین بار در دانلود پایان نامه. پدیدار شد.

خرید و فروش آثار هنری
مرکز فروش تابلو نقاشی در تهران
فروش تابلو نقاشی مدرن
فروش تابلو نقاشی ارزان
تابلو نقاشی رنگ روغن
تابلو نقاشی کلاسیک
فروش تابلو عکس
تابلو مدرن برجسته
فروش تابلو مدرن برجسته
تابلو مدرن چند تکه
نقاشی مدرن رنگ روغن
تابلوهای کلاسیک
نقاشی مدرن برجسته
تابلو نقاشی کلاسیک
فروش تابلو نقاشی ارزان
نقاشی رنگ روغن کلاسیک
مدل نقاشی رنگ روغن خارجی
مدل نقاشی مدرن ساده
نقاشی رنگ روغن پست مدرن
طرح های ساده برای نقاشی با رنگ روغن
طرح نقاشی رنگ روغن ساده
مدل نقاشی رنگ روغن مبتدی
مدل نقاشی رنگ روغن منظره
فروشگاه تابلو نقاشی

لینک منبع و پست :

خرید پایان نامه,تحقیق بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن


http://downloadpayannameh.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84/

دانلود پایان نامه:بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم …
baharfile.com/دانلود-پایان-نامهبررسی-مفهوم-عدالت-ما/‎Cached13 مه 2016 … عنوان : بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم. مصوب 1366 و اصلاحات
بعدی آن. استاد راهنما: دکتر مهدی رضایی. استاد مشاور: دکتر ولی رستمی. اسفند 1393.
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود. (در فایل دانلودی نام
نویسنده موجود است). تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :.
بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات¬های مستقیم مصوب 1366 و …
kalafile.skyf.ir/بررسی-مفهوم-عدالت-مالیاتی-در-قانون-مال/‎Cachedکالا فایل مرجع دانلودانواع,مقالات,پایان نامه,تحقیق,پروژه,برنامه,کاآموزی وغیره… …
بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات¬های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی
آن93. توسط admin · دسامبر 28, 2017 … 5 ب: توازن، تعادل، اعتدال، تناسب، حد وسط و
مطابقت با نظم و قانون 5 بند دوم: تمایز مفهوم عدالت از مفاهیم مجاور. 5 الف: تمایز از مفهوم

بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات¬های مستقیم مصوب 1366 و …
docx.4kia.ir/info/…/بررسی-مفهوم-عدالت-مالیاتی-در-قانون-مالیات¬های/‎Cachedبررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات¬های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی
آن. … توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد
و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از
بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید. نام و نام خانوادگی. ایمیل. موبایل.
بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات¬های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و …
download.danakadeh.ir/…/بررسی-مفهوم-عدالت-مالیاتی-در-قانون-مال/‎Cached4 دسامبر 2017 … بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات¬های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی
آن … دانلود کتاب کامل روش تحقیق در علوم اسلامی سید ابوالقاسم نقیبی. 1 روز پیش
… دانلود پایان نامه بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی ۱۲۶
ص. 1 روز پیش …
بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات¬های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و …
danafile.ir/بررسی-مفهوم-عدالت-مالیاتی-در-قانون-مال-3/‎Cachedبررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات¬های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی
آن رشته حقوق. … پایان نامه از اول تا پایانمراحل انجام پایان نامه پایان نامه از اول تا
پایان آموزش نوشتن مقاله تحقیق پایان نامه توسط بهترین پژوهشگر اگر بلد نیستید
پایان نامه و تحقیق را چطور بصورت خیلی استادانه انجام دهید حتما دانلود کنید مراحل
انجام …
[PDF] ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
www.hsu.ac.ir/law/download/قوانین_و_مقررات/قانون%20مالیات.pdf‎Similarﺻﻔﺤﻪ ۱. ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ. ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ. ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ. ﻓﻬﺮﺳﺖ. ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ. ﻋﻨﻮﺍﻥ. ﺻﻔﺤﻪ. ﺑﺎﺏ. ﺍﻭﻝ
. : ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ. (. ﻣﺎﺩﻩ. ۱. ﺍﻟﻲ. )۲. ۴. ﺑﺎﺏ. ﺩﻭﻡ. ۵. ﻓﺼﻞ. ﺍﻭﻝ. –. ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ. ﺳﺎﻻﻧﻪ. ﺍﻣﻼﻙ … ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ. ﺑﺎﺏ. ﭘﻨﺠﻢ. : ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ. ۷۸. ﻓﺼﻞ. ﺍﻭﻝ. –. ﻣﺮﺍﺟﻊ. ﺗﺸﺨﻴﺺ. ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ. ﻭ.
ﻭﻇﺎﻳﻒ. ﻭ. ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ. ﺁﻥ. ﻫﺎ. (. ﻣﺎﺩﻩ. ۲۱۹. ﺍﻟﻲ. ۲۳۵. ) ۷۸. ﻓﺼﻞ. ﺩﻭﻡ. –. ﺗﺮﺗﻴﺐ. ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ. (. ﻣﺎﺩﻩ. ۲۳۶. ﺍﻟﻲ.
پایان نامه در اصلاحات مالیاتی در نپال
www.klsocialmedia.asia/…/پایان-نامه-در-اصلاحات-مالیاتی-در-نپال.html‎Cachedبیشتر بدانید. قسط بندی هزینه انجام پایان نامه برگزاری کلاس توجیهی در موسسه
انجام اصلاحات حتی پس از دفاع. … بیشتر بدانید. دانلود تحقیق، پروژه و پایان نامه
حسابداری , توجیهی در زمینه های , اصلاحات انگلیسی . … بیشتر بدانید. پایان نامه
بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی
آن.
[PDF] ﮔﺰارش ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻻﯾﺤﻪ &qu – مرکز تحقیقات …
cmir.ir/fa/images/…/بررسی_اصلاح_قانون_مالیات_های_مستقیم.pdf‎Cached
Similarﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ. ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﮔﺰارش. ﻋﻨﻮان. ﮔﺰارش. : ﺑﺮرﺳﯽ
ﻻﯾﺤﻪ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت. ﻫﺎي. ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب. 1366. و اﺻﻼﺣﺎت. ﺑﻌﺪي آن. ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﻻﯾﺤﻪ. /. ﻃﺮح … ﻻ
ﻪ اﺻﻼح ﻮن ﻣﺎ ﯿﺎت. ی ﻢ ﻮب. ١٣٦٦. و اﺻﻼﺣﺎت ﻌﺪی آن. » »5«. ﻣﺎده. -1 … ﻣﺎده. -4. ﺑﺪﻫﯽ. ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﻬﺮوﻧﺪي. آﻧﺎن، ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻣﻘﺪم ﺑﺮ …
بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و …
https://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=عدالت+مالیاتی‎Cachedبررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی
آن … با توجه به اینکه مالیات های شرعی(خمس و زکات) نمونه هایی عینی از مالیات های
عادلانه هستند، در این پژوهش تلاش شده است تا ابعاد عدالت مالیاتی در این مالیات ها
تبیین گردد و نهایتا معیارهایی به منظور ارزیابی نظام مالیاتی از منظر عدالت استخراج
شده …
[PDF] قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات 31/4/1394
download.tax.gov.ir/GeneralDownloads/DirectTaxLaw13940431.pdf‎Similar1108. ،. این ماده و تبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده. 7). ( قانون و. تبصره. های آن
شد . .7. به م. وجب بند. 1. ماده واحده قانون اصالح. قانون. مالیات. های مستقیم. ،. مصوب. 11
…. االجراء. شدن ای قانون. /7). /7. 7135. (. اعم. از. اینکه. پرونده. مالیاتی. برای. آنها.
تشکیل. شده. یا. نشده. باشد. مشمول. حکم. ای. ماده. نخواهد. بود. تبصره. ۲. -. نرخ. های.
مذکور. در.
قانون مالیات‌های مستقیم (با اصلاحات جدید) – ثبت شرکت ایلیا
https://www.sabtilia.com/قوانین-و…/قانون-مالیات‌های-مستقیم/‎Cachedتبصره ۱: محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون (
۱/۱/۱۳۹۵) اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول ……
ماده ۹۹: قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه
۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون می‌باشد از

قانون مالیات های مستقیم | رهنمودهای حسابداری
accrah.com/ghavanin/ghanoon-maliathaye-mostaghim.htm‎Cachedمقایسه تغییرات قانون مالیاتهای مستقیم اتاق بازرگانی. برای دانلود جدول مقایسه ای ”
قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 واصلاحیه های بعدی آن” با «قانون
اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 13. [PAGING] …
نظام حقوقی مالیاتی در ایران
sdil.ac.ir/index.aspx?pid=10519‎Cached
Similarبديهي است كه قانونگذار در تصويب قوانين مالياتي تلاش مي‌كند علاوه بر توجه به
جنبه‌هاي اقتصادي و مالي دريافت ماليات، از جنبه‌هاي اجتماعي آن يعني نيل به عدالت
مالياتي نيز … ‌تصويب‌نامه در خصوص وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي
به نام انستيتو تحقيقات تغذيه موضوع‌ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم – مصوب
1380.
دانلود رایگان پایان نامه مقاله تحقیق » تعیین امکان و یا عدم امکان توافق …
homatez.com/1395/…/تعیین-امکان-و-یا-عدم-امکان-توافق-به-صلاح/‎Cachedسوالات یا اهداف این پایان نامه : اهداف تحقیق. 1 – بررسی امکان و یا عدم امکان توافق به
صلاحیت مرجع غیر صالح. 2 – ایجاد رویه قضایی واحد در خصوص دعاویی که مرجع
رسیدگی آنها از طریق توافق ضمنی و یا قراردادی ایجاد شده است. 3 – تصویب موادی در
قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر امکان و یا عدم امکان توافق بر صلاحیت مراجع . 4 –
جلوگیری از …
دانلود رایگان پایان نامه مقاله تحقیق » پایان نامه حقوق با موضوع …
homatez.com/1395/06/…/پایان-نامه-حقوق-با-موضوع-بررسی-آثار-صل/‎Cachedیک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه : ترکه مورث دعاوی متعددی در دادگاههای
مختلف جریان داشته باشد و برای رفع اختلافات راجع به ترکه، آنان دعوت به صلح
بشوند و کلیه دعاوی واقعی و فرضی خود را صلح کنند و بعدا کشف شود که در معامله یک
دستگاه خودرو که آنان با یکدیگر نموده اند یکی مغبون شده است. وجود دعاوی ارثی و
نبودن …
دانلود رایگان پایان نامه مقاله تحقیق » بررسی خصوصیات فردی و بهره …
homatez.com/…/بررسی-خصوصيات-فردي-و-بهره-وري-كارشناسا/‎Cachedعنوان کامل پایان نامه : شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی.
قسمتی از متن پایان نامه : تعاریف تشریحی. در رابطه با تعریف کاربردی بهره‌وری،
تعریف پذیرفته شده‌ای که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد، اما در اینجا به تعدادی از
این تعاریف اشاره می‌شود: استاینر[1]: معیار عملکرد و یا قدرت و توان موجود در تولید
کالا …
حقوقی – برگه 2 – دانلود پایان نامه ها
abbas-jadidi.ir/tag/حقوقی/page/2/‎Cached1396-04-19 Uncategorized دیدگاه‌ها برای دانلود تحقیق علمی موضوع تحقیق علمی
بسته هستند … 900731745 در رشته حقوق عمومی که در تاریخ 28/11/93 از پایان نامه
خود تحت عنوان : بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و
اصلاحات بعدی آن با کسب نمره 18 و درجه عالی دفاع نموده ام بدین وسیله متعهد می شوم:
قانون مالياتهاي مستقيم – Ghavanin.com : Iran Law Database Leading …
www.ghavanin.ir/detail.asp?id=7169‎Cached
Similarتبصره 5 – در هر سال مالي كه شرايط و ترتيبات مقرر در اين ماده و آيين نامه اجرايي آن
رعايت نشود معافيت مالياتي مقرر نسبت به اشخاص مذكور در بنده هاي 3 و 4 و 5 اين ماده
براي …. تا حد نصاب مقرر در قانون اراضي شهري مصوب 22/6/1366 مجلس شوراي اسلامي
مشمول پرداخت ماليات موضوع اين فصل نمي باشد و نسبت به مازاد، مشمول ماليات خواهد
بود.
متن کامل قانون بودجه سال 96 – اخبار تسنیم – Tasnim – خبرگزاری تسنیم
https://www.tasnimnews.com/fa/…/متن-کامل-قانون-بودجه-سال-96‎Cached
Similar16 مارس 2017 … متن کامل قانون بودجه سال 1396 کل کشور در خبرگزاری تسنیم منتشر شد. … الف-
سقف معافیت مالیاتی ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم. مصوب 4/12/1366 و اصلاحات
بعدی آن در سال … ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387
و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1396 تمدید می‌شود. ج- وزارت نیرو از …
مروری بر تاریخچه و تحولات قانون مالیات های مستقیم در ایران
share.drtaftiyan.com/SC.php?type=component_sections…‎Cached
Similarتغییر و تحولات قوانین مالیاتی طی سال های 1366-1357. پس از پیروزی انقلاب
اسلامی و به تناسب نیازها،شرایط، اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی مقررات متعدد و
مختلفی در مورد انواع مالیات های مستقیم و غیر مستقیم به تصویب مراجع قانونگذاری
رسیده است. در سال 1358 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 مورد بررسی
قرار …
[DOC] بررسي عوامل تاثيرگذار بر ظرفيت مالياتي و پيش بيني درآمدهاي
kj.mefa.ir/portal/file/?152499/جمهوري-اسلامي-ايران.doc‎Similarنخستين قانون ماليات هاي مستقيم كه تاحدي جامع بود در اسفند ماه 1345 تصويب شد.
به موجب اين قانون تمام مقررات مربوط به ماليات بر درآمد و دارايي كه تا آن موقع به
صورت پراكنده وضع شده بود،تجميع و نظام نوين مالياتي ايران با تصويب اين قانون
ايجاد شد. قانون مصوب اسفند ماه 1345 تا پيروزي انقلاب اسلامي ايران سه بار مورد
اصلاح و …
[PDF] کالبد شکافی اصلاح نظام مالیاتی کشور:چالش‌ها، برنامه‌ها و عملکرد نظام
qjfep.ir/article-1-31-fa.pdf‎Cached
Similarﻫﺮ ﺻﻮرت ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠـﯽ. و آﻏـﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ اول ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘـﺼﺎدی، اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ. ﮐﺸﻮر. )1372-
1368 (. ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻤﺪه. ای در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت. ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ. ﻣﺼﻮب. 1345. وﺳﺎﺧﺘﺎر اداری. و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ آن ﺟﺰ
اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت. ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺳﺎل. ﻫﺎی. 1366. و. 1381. ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ . در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اول ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮑﯽ
از ﺧﻂ ﻣﺸﯽ. ﻫﺎ. ی دوﻟﺖ، ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑـﺎ ﺗ. ﺄ. ﮐﯿـﺪ. ﺑﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻬﺒﻮد روش.
آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم …
https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/…/4048-46906.html‎Cached25 جولای 2017 … آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم. ماده 1- در این
آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف- قانون: قانون
مالیات‌های مستقیم -مصوب 1366- و اصلاحیه‌های بعدی آن. ب- سازمان: سازمان امور مالیاتی
کشور. پ- اتاق: اتاق اصناف ایران. ت- سامانه صندوق فروش: سامانه‌ای اعم از …
متن و حاشیه های ماده ۱۸۶قانون مالیاتهای مستقیم – حسابرسی نو ین
mehrabkarimi.persianblog.ir/post/145‎Cached
Similar28 مه 2012 … ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80 بیان می دارد که «صدور یا
تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانة‌ کسب یا کار اشخاص حقیقی یا …. 186 قانون
مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن صرفاً و منحصراً منوط
به پرداخت یا ترتیب پرداخت (تقسیط ) بدهی مالیاتی قطعی شده در …
کارایان نیک فکر | اخبار حسابداری و مالیاتی
karayan.org/اخبار-حسابداری-و-مالیاتی/‎Cachedبخشنامه «صدور گواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای
تولیدی کوچک و متوسط» برای اجراء به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شد …. ۴ قانون
تأمین اجتماعی موضوع ماده ۳ قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط
مصوب ۸/۴/۸۷مجمع تشخیص مصلحت نظام به پیوست تصویر آئین نامه اجرائی مربوطه
موضوع …
تحقیق بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم مصوب …
nisell.ir/تحقیق-بررسی-مفهوم-عدالت-مالیاتی-در-قان/‎Cachedدانلود با موضوع بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و
اصلاحات بعدی آن، … برچسب‌ها 1366آناصلاحاتبررسیبعدیپایان نامه مفاهیم و مبانی
نظری عدالت و مالیاتپروژهپروژه ضرورت و اهداف وضع مالیاتتحقیقتحقیق بررسی
مؤلفه های عدالت مالیاتی در قانون مالیات های مستقیمتحقیق بررسی مفهوم عدالت
مالیاتی …
فروش پایان نامه های ارشد – پايان نامه ارشد عمران
091.blogfa.com/tag/پايان-نامه-ارشد-عمران‎Cachedدانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی و تبیین آثار جهیزیه در حقوق خانواده دانلود
پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم دانلود پایان نامه:
بررسي نظريه منطقة الفراغ و تأثير آن در حل مشکلات حکومت اسلامي دانلود پایان نامه:
بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی
آن
راز ممنوعه سرمایه گذاری ، تکنیکی که می تواند سودآوری شما را تا …
cup.friendmy.ir/post/…/راز-ممنوعه-سرمایه-گذاری-،-تکنیکی-که-می-ت‎Cachedالبته شاید به اون صورت که من برایتان توضیح میدهم نباشد یا اصلا این موضوع را
ندانند ولی به روش سنتی خود آن را دقیق انجام می دهند . شاید خود شما هم هم اکنون از این
فرمول استفاده می کنید ولی راه درست استفاده ی آن را نمیدانید . با خرید این محصول
شما می توانید تاریخ دقیق میلیاردر شدن خود را بفهمید با هر درآمدی که هم اکنون دارید .
البته این …
دانلود تعيين مؤلفه هاي ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان …
azinfile.ir/تعيين-مؤلفه-هاي-ترویج-بازاریابی-گل-و-گ-2/‎Cached12 دسامبر 2017 … تعيين مؤلفه هاي ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در … ۲۰ آبان ۱۳۹۶ – بررسي
سوابق و تجارب ملي و بين المللي در تهيه و تدوين برنامه هاي ارزیابی خطر · بررسي
تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس93 · بررسی مفهوم
عدالت مالیاتی در قانون مالیات¬های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی …
ماده 104 – حقوق و دستمزد- مالیات
hesabiar.persianblog.ir/tag/ماده_104‎Cached
Similarرئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای نحوه اجرای تبصره 2 ماده 104
اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 در خصوص اشخاص موضوع بند ل ماده …
( ل ) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم تطبیق نمایند و از شمول معافیت آن اطمینان حاصل
نمایند.3-با بررسی سوابق پرونده مالیات مودی (دریافت کننده وجوه ) از تسلیم اظهار نامه
و …
انجام امور مالياتي
www.pars-taraz.com/fa/control/tag/…/48/انجام%20امور%20مالياتي‎Cachedدر سال ۱۳۸۳ رییس سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای و با توجه به ماده ۱۳۷ قانون
مالیات های مستقیم اعلام کرد که درآمد مشمول مالیات بر حقوق به میزان دو هفتم بیمه سهم
….. به موجب ماده 272 قانون مالیات های مستقیم و قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های
مستقیم مصوب 27/12/1380 سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی

دانشکده علوم ارتباطات – سامانه بانک اطلاعات پایان نامه – دانشگاه آزاد …
thesis.iauctb.ac.ir/fa/thesis‎Similar84, بررسي عوامل موثر بر افزايش اعتماد مشتريان تهرانی در خريد اينترنتي در وب
سایت زمان و زیور, گلبرگ شیخ القراء, دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه, علوم
ارتباطات …… 2615, بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات¬های مستقیم مصوب
1366 و اصلاحات بعدی آن, محمد مهدی رحیمی نصرابادی, دانشکده حقوق, حقوق, 1393-11-
28.
[XLS] کل پایان نامه های کارشناسی ارشد – مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی …
ierc.sbu.ac.ir/File.ashx?ID=3636‎Similar14, 19, مبانی اقتصادی و فقهی مالیاتهای حکومتی, حجه الاسلام دکتر عیسوی, دکتر
توکلی, حسین بحرینی, موسسه امام خمینی(ع), 93/10/28, در حال اجرا, کارشناسی ارشد
…… دانشگاه مفید 1387 ص.21 ) این پایان نامه سعی دارد با تطبیق فقهی و حقوقی
احکام خمس و زکات با قوانین مالیاتی جمهوری اسلامی ایران ( قانون مالیات های مستقیم و
قانون …
تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس – دهکده مالی
dehkadehemali.blogfa.com/1394/08‎Cached
Similarدر این موارد اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی های لازم و کسب اطلاعات
مورد نیاز از مراجع مختلف دولتی و غیر دولتی ، ابتدا قرینه (دلیل فعالیت مثل خرید و
فروش و … ۴- هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم : مرجع رسیدگی به شکایات
ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق

اخبار حقوقی
west-bar.org/index.php/2012-12-28…/2012-12-28-18-38-58‎Cached
Similarرای صادره از شعبه سیزده دیوان عدالت اداری که به موجب آن قید حق الوکاله طبق تعرفه
مجاز اعلام شده بود با رای شعبه چهارده دیوان عدالت اداری که به موجب آن عدم ذکر رقم حق
الوکاله موجب صدور قرار رد شکایت گردیده بود و رای شعبه اول تجدیدنظر که ضمن
پذیرش تکلیف وکیل به درج رقم حق الوکاله براساس ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم
عدم ذکر …
مالیات بر ارث – مالیات ها
www.maliat63.blogfa.com/1391/02‎Cached
Similarماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم – اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتند از كلیه ماترک
متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و
حقوق … ماده 31 قانون مالیاتهای مستقیم – اداره امور مالیاتی مكلف است پس از تسلیم
اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست كتبی ظرف یك هفته
گواهی نامه …
مالی آنلاین – قابل کسر یا غیر قابل کسر بودن مالیات درآمد اجاره املاک در …
malionline.ir/…/غیر-قابل-کسر-بودن-مالیات-درآمد-اجاره-املاک-رهن-تصرف-ملک-بصورت-داده-شده-باشد‎Cached
Similar29 مه 2016 … 1-رای دیوان عدالت به شماره دادنامه 62 مورخ 18 اردیبهشت 1379 بابت ابطال مصوبه 3350
شورای عالی مالیاتی دال بر شمول مالیات بر رهن تصرف … يه صراحت قسمت اخير ماده53
قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 رهن تصرف در اموال غير منقول تابع حکم
قانونگذار در باب مشمول ماليات نسبت به درآمد اجاره املاک شناخته شده است …
دانلود مقاله رایگان/مالیات | در بیشتر کشورها، بخش عمده ای – دانلود مقاله …
www.ghatreh.com/news/nn28419076/دانلود-مقاله-رایگان-مالیات‎Cached
Similar16 آگوست 2017 … در واقع ، عوامل اقتصادی با استفاده از روزنه های قانون مالیات و بازبینی در تصمیمات
اقتصادی خود تلاش می کنند تا بدهی مالیاتی خود را کاهش دهند. ….. تبصره – قراردادهای
پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های
بعدی که پیشنهاد آنها از تاریخ 3/12/1366 لغایت 29/12/1367 …
قانون گذرنامه – وزارت امور خارجه – جمهوری اسلامی ایران
www.mfa.gov.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=24222‎Cached
Similarقانون گذرنامه. ‌مصوب 1351.12.10. ‌فصل اول – كليات. ماده 1 – گذرنامه سندي است كه از
طرف مأموران صلاحيتدار دولت مذكور در اين قانون براي مسافرت اتباع ايران به خارج و يا
….. ‌ماده 48 – مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از اشخاصي كه به موجب احكام و اسناد
لازم‌الاجرا به مرحله قطعيت رسيده است بر طبق‌مقررات اجرايي ماليات‌هاي مستقيم قابل …
[PDF] مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل شهرداری در خصوص املاک – گروه مهندسی عمران
cvl.araku.ac.ir/download/املاک‎Similarﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺒﺼﺮه. 3. ﻣﺎده. 2. ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﻮاد. 147. و. 148. اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ. اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﮐﺸﻮر. (.
ﻣﺼﻮب. 25/7/. 1378. ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان. ) …………………………. 215. -8. آﯾﯿﻦ. ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ
رودﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎ، اﻧﻬﺎر، ﻣﺴﯿﻞ. ﻫﺎ، رودﻫﺎ و ﺑﺮﮐﻪ. ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ و. ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ، آﺑﯿﺎري. و زﻫﮑﺸﯽ. (. ﻣﺼﻮب.
11/8/. 1379. ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان. ) …….. 217. -9. آﯾﯿﻦ. ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﻓﺮوش و واﮔﺬاري اراﺿﯽ ﻓﺎﻗﺪ …
[PDF] مجله عدالت – وزارت عدلیه
moj.gov.af/Content/files/adalat/adalat_sawr_1395.pdf‎Similarگذاري همه جانبه براي تعريف وظايف مشخص آن. ها بر. اساس ارزش. هاي قانون اساسي مي.
باشند. 2. در افغانستان دسترسي به عدالت از طريق نهاد. هاي. عدلي و قضايي براي
شهروندان مورد حمايت قرار گرفته است. و همه شهروندان به منظور تامين. عدالت حق مراجعه
يكسان را به اين نهادها دار. ند. قضاياي حقوقي مجزا از قضاياي جزايي بوده و وضعيت
خاص در روند …
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد رشت – سامانه بانک اطلاعات پایان نامه ها
thesis.old.iaurasht.ac.ir/fa/thesis‎Similar176, بررسی تاثیر مولفه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر تمایل به خرید
محصولات سبز جوانان در استان گیلان, میلاد صفرزاده, دانشکده مدیریت و حسابداری,
مدیریت ….. 358, بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر رضایت شغلی و تلاش کاری
کارکنان شهرداری شهر رشت با نقش میانجی عدالت سازمانی درک شده, زهرا منفرد, دانشکده
مدیریت و …
قانون مالیاتهای مستقیم
www.bih.ir/index.php?option=com_content…id…‎Cached28 سپتامبر 2011 … 1 – وجوه بازنشستگی و وظیفه وپس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به
خسارت اخراج، بازخرید خدمت ومرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی ……
تبصره – قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند
ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی که پیشنهاد آن ها از تاریخ 3 اسفند 1366 …
خانه – سایت خبری و تحلیلی رستا خبر
rastakhabar.ir/‎Cachedدر نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با توجه به اینکه شهرداری
ها برای احداث ساختمان وفق مقررات بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و ماده 100 همان ….. “بر
اساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ
محاسبه مالیات ممنوع است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59و52 برای نقل و …
zaum/fa_50K.txt at master · zacharydenton/zaum · GitHub
https://github.com/zacharydenton/zaum/blob/master/public/…/fa_50K.txt‎Similarپایان 47264. پنج 46984. جشنواره 46968. نخست 46812. نمي 46778. امسال 46775.
بررسی 46725. ضمن 46615. واقع 46188. ميليون 46110. اجتماعي 46095. عدم 46088
….. فناوري 15025. تحقیقات 15022. شمالي 15011. ارتباطات 14994. رضا 14967.
اعتقاد 14953. جامع 14951. ساختار 14947. دار 14906. سلامت 14899. خرید 14895.
[DOC] قواعد انعقاد قرارداد در دستگاههای دولتی – وزارت امور اقتصادی و دارایی
www.mefa.gov.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=4b43e65d-a968…‎Cached
Similar15, آئین نامه اجرایی ماده 23 قانون برنامه و بودجه, 41 … درحالی كه ماده 183 قانون مدنی
تعریف نارسایی از عقد كرده و آن را اختصاص به عقودی داده كه اثر مستقیم آنها تعهد است
. …. قانونی برای تنظیم سند رسمی اعم ا هزینه دفترخانه ، مالیات ، عوارض و سایر حقوق
دولتی یا هزینه حمل و نقل کالا ، بیمه ، انبارداری در قراردادهای خرید و فروش کالا بسیار
مهم …
[PDF] مقررات صادرات و واردات – اتاق بازرگانی
www.tccim.ir/images/docs/…/moghararate%20saderat%20va%20varedat.pdf‎Similarﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات ﺻﺎدرات و واردات. (. ﻣﺼﻮب. 4/7/. ) 1372. ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ و. آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ آن. :
ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺟﺪاول ﻣﻘﺮرات. ﺻﺎدرات و واردات ﺳﺎل. 1390. /. ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اداره ﮐﻞ ﻣﻘﺮرات ﺻﺎدرات و …. در
ﭘﺎﯾﺎن ﻻزم ﻣﯽ. داﻧﻢ ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﯽ از. ﻣﺴﺎﻋﯽ. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده
ﯾﮏ و ﻫﻤﮑﺎران. ارﺟﻤﻨﺪ در دﻓﺘﺮ. ﻣﻘﺮرات. ﺻﺎدرات و واردات در اﻧﺠﺎم اﯾ. ﻦ ﻣﻬﻢ، آﻣﺎدﮔﯽ. اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را.
تعيين مؤلفه هاي ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج …
4kia.blogia.ir/تعيين-مؤلفه-هاي-ترویج-بازاریابی-گل-و-گی/‎Cached21 دسامبر 2017 … تعيين مؤلفه هاي ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج. فهرست مطالب
عنوان صفحه فصل اول: كليات پژوهش مقدمه .. 3 بيان مساله .. 4 سوال های پژوهش…. 7
اهميت و ضرورت پژوهش…. 8 اهداف پژوهش… 9 الف:هدف اصلی… 9 ب: اهداف ویژه… 9 محدوده
هاي پژوهش… 10 تعاریف واژه ها و اصطلاحات 10 فصل دوم: ادبيات و …
دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه …
www.downloadmaghale.ir/دانلود-متن-کامل-مقالات-در-رشته-های-مختلف-بصورت-رایگان-از-دانشگاه-فردوسی-مشهد1.aspx‎Similar2 ژانويه 2011 … ببهتره برای پیدا کردن مقاله از این همه حجم مقاله، از منوی بالا روی گزینه ی Edit رفته و
Find رو انتخاب کرده.با این کار زیر صفحه جایی برای نوشتن واژه مورد جستجو می آید.
بعد از نوشتن واژه گزینه ی Highlight all رو می زنین ، هرجا در متن مقالات چنین واژه ای
باشد، highlight میشه ومقاله ای که توش اون گزینه هست پیدا می شه.
[PDF] نگاهی به پژوهش های رفاه اجتماعی در ایران )با تمرکز بر مقاالت علمی- پژوه
www.tamin.ir/content/upload/b53c94d5-4f2e-4d56-9f44-fe936ff3a6f2.pdf‎Similarسیاسـتگذاری رفاه اجتماعی به عنوان شـکلی از عدالت اجتماعی )کولبی، 113 :2008(
ازجمله سـازوکارهای. ارتقـای توسـعه اجتماعی …. داده هـا و دیدگاه هـای انباشـته شـده اسـت )
سـریع القلم، 30 :1389( و می توانـد مسـیر تحقیقـات بعـدی را تـا …… در پژوهش های
بررسی شـده، متون و منابع مکتوب )کتاب، نشـریه، پایان نامه، سـند، گزارش ها و سـالنامه
های.
پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم – سایت دانلود پایان نامه
thesis-law.rozblog.com/pages/10‎Cached18 ژوئن 2016 … دانلود مقاله و تحقیق و کارآموزی وکالت,دانلود پایان نامه حقوق خصوصی و جزا و… – 10,
دانلود پایان نامه حقوق … پایان نامه بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیاتهای
مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن …. پایان نامه بررسی کیفیات مخففه در
خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضو …
پاسخ‌های رییس سازمان تامین اجتماعی به سوالات کاربران خبر آنلاین
www.khabaronline.ir/detail/323751/society/social-damage‎Cached
Similar23 نوامبر 2013 … به استناد قانون بیمه بیکاری وآراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت مقرری بیمه
بیکاری به افرادی که در پروژه ها فعالیت دارند صرفاًدر حالتی امکان پذیر است که فرد
….. خیر، امکان خرید سابقه برای آینده وجود ندارد و بازنشستگی در صورت احراز شرایط
مقرر در ماده 76 قانون تامین اجتماعی و تبصره های آن امکان پذیر است.
بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات¬های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و …
netkaala.ir/2017/10/06/بررسی-مفهوم-عدالت-مالیاتی-در-قانون-مال/‎Cached6 ا کتبر 2017 … بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات¬های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی
آن. چکیدهبیان مفاهیم عدالت مالیاتی و ذکر مؤلفههای آن، مستلزم شناسایی و تفکیک
تعاریف و نظریات عدالت و پذیرش مناسبترین تعریف آن است. تعدد تعاریف عدالت در
سیر تطور تاریخی، لزوماً به معنای برداشتهای مختلف از یک مفهوم …
نقش حسابداری مالیاتی در توسعه اقتصادی |53929| جاست مقاله
justarticle.olhd.ir/justarticle/53929/html‎Cached16 آوريل 2017 … نقش حسابداری مالیاتی در توسعه اقتصادی. چکیده. اقتصاد ایران، اکنون در چرخه رکود-
تورم قرار دارد؛ کارشناسان اقتصادی و منابع منتشره از سوی مراجع بین المللی، همه بر
این باورند که پدیده مزبور، بحرانی زودگذر نمی باشد؛ گفتنی است که این ناکارایی
اقتصادی همه بخش های عمومی و خصوصی دولت را با هم در بر می گیرد؛ …
دانلود پایان نامه با فرمت ورد – پیشرو بلاگ
ending.pishroblog.ir/?pa=783‎Cached24 جولای 2016 … بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم. مصوب 1366 و اصلاحات بعدی
آن. استاد راهنما: دکتر مهدی رضایی. استاد مشاور: دکتر ولی رستمی. اسفند 1393. چکیده
. بیان مفاهیم عدالت مالیاتی و ذکر مؤلفههای آن، مستلزم شناسایی و تفکیک تعاریف و
نظریات عدالت و پذیرش مناسبترین تعریف آن است. تعدد تعاریف …
اجرای 12 پروژه ویژه اصلاح نظام مالیاتی
ebinews.com/fa/news/…/اجرای-12-پروژه-ویژه-اصلاح-نظام-مالیاتی.aspx‎Cachedبه موجب ماده (9) آئین نامه اجرایی بند الف ماده (59)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی کشور وظایف عدیده و متنوع به ویژه، مطالعه، بررسی و شناخت موانع
موجود … ساختار نظام مالیاتی در اقتصاد ایران بدلایل مشکلات اجرایی و عدم وجود یک
نظام مالیاتی منسجم در زمان تصویب اولین قانون جامع مالیاتهای مستقیم ، همراه با
ناکارایی …
تحقیق فرار مالیاتی چیست |35861| نظر
comment.nadf.ir/comment/35861/html‎Cached11 نوامبر 2017 … تحقیق فرار مالیاتی چیست (35861):35861: سایتی پر از مقالات گوناگون درباره
تحقیق فرار مالیاتی چیست » نظر هر چی درباره تحقیق فرار مالیاتی چیست در …
براساس ماده (169) مکرر قانون مالیات مستقیم مصوب 3/12/1366 با آخرین اصلاحات
مصوب 27/11/1380، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز شده است برای اشخاص …
فرار مالیاتی چیست | جونیپروس
juniperus.lsda.ir/juniperus/20801/html‎Cached1 دسامبر 2017 … فرار مالیاتی چیست: جونیپروس: مقالات DOCX با موضوع فرار مالیاتی چیست را از
این سایت تهیه نمایید. … تحقیق در مورد فرار مالیاتی چیست …. براساس ماده (169)
مکرر قانون مالیات مستقیم مصوب 3/12/1366 با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/1380،
سازمان امور مالیاتی کشور مجاز شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی …
فرار مالیاتی | اصیل فایل : دانلود پایان نامه تحقیق و مقاله
asilfile.ir/tag/فرار-مالیاتی/‎Cachedبراساس مطالعات و تحقیقات زیادی که ازسوی محققین و صاحب نظران مالیاتی به عمل آمده
است، چند عامل به عنوان موثر ترین عوامل بر دو گروه فوق شناسایی گردیده است. سهم
ارزش افزوده … پایان نامه بررسی مراحل رسیدگی به پرونده های مالیاتی ….. پایان نامه
بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی
آن.
[PDF] ا ا ﻮ ﻦ و رت ۀ ﻣﺎ ﻨﺎ و – معاونت منابع انسانی قوه قضاییه
www.qazahrm.ir/LinkClick.aspx?fileticket=jleKwgJ4WK4%3D…
26 ا کتبر 1999 … ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮ. ر، در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷـﺎﮐﯽ ﻃـﯽ ﻧﺎﻣـﻪ ﺷـﻤﺎره. 63240/212. ﻣﻮرخ. 2/7/1387.
اﻋﻼم داﺷﺘﻪ. اﻧﺪ، اﻟﻒ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷـﺎﮐﯽ درﺑـﺎره ﻣـﺎده. (55. ﻗـﺎﻧﻮن. ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ. ) ﻣﺼﻮب اﺳﻔﻨﺪ. 1366. ﺑﺎ
اﺻﻼﺣﯿﻪ. ﻫﺎی ﺑﻌﺪی و ﺑﻨﺪ. 3. ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﯾـﺎد ﺷـﺪه، ﺑـﺎ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻨﺪ. (. اﻟﻒ. ) دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره. 209. ﻣﻮرخ.
11/4/1385. ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋـﺪاﻟﺖ. اداری ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ رد ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮاﮐﻪ در …
پایان نامه بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب …
omidfile.com/1395/05/03/پایان-نامه-بررسی-مفهوم-عدالت-مالیاتی-د/‎Cached24 جولای 2016 … دانلود رایگان پایان نامه مقاله تحقیق … پایان نامه ارشد:ارائه مشکلات عملیاتی در عدم
رشد بانکداری اسلامی ایران · پایان نامه ارشد:ارائه مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در
خرید یخچال وبررسی دوبرند الجی و اسنوا بر اساس ….. پایان نامه بررسی مفهوم عدالت
مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن.
فرار مالیاتی چیست |31525| سریع دانلود
quickdl.pdgf.ir/quickdl/31525/html‎Cached16 نوامبر 2017 … زمینه های پیدایش فرار مالیاتی بررسی های مختلف نشان می دهد شایع ترین زمینه های
پیدایش فرار مالیاتی چنین است: 1 – عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه: فرهنگ …
براساس ماده (169) مکرر قانون مالیات مستقیم مصوب 3/12/1366 با آخرین اصلاحات
مصوب 27/11/1380، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز شده است برای اشخاص …
پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی با عنوان مفهوم برنامه درسی و …
board.fadoc.ir/2015/12/article-1597
7 دسامبر 2015 … دسته: علوم اجتماعی فرمت فایل: doc حجم فایل: 65 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 58
پایان نامه. … پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی با عنوان مفهوم برنامه درسی و
تاریخچه برنامه ریزی درسی. نوشته شده … چرا که به واسطه آن رواج بی سابقه فعالیت
های ناظر به طراحی برنامه های درسی جدید- بویژه ریاضی و علوم گردید.
عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی اداره کل مالیاتی … – مقاله
papers.byethost11.com/?p=15752
5 نوامبر 2014 … این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی در اداره کل مالیاتی
استان مرکزی می پردازد. …. کارشناس ارشد مالیاتی: در ماده 9 آئین نامه اجرایی ماده 219
قانون مالیاتهای مستقیم از کارشناس ارشد مالیاتی چنین تعریف شده است : مأمور
مالیاتی است که از بین کارمندان سازمان مالیاتی با تحصیلات کارشناسی …
[PDF] : ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
www.ensani.ir/storage/Files/20101129050736-5-98.pdf‎Cached
Similarای ﺑﺮ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت. ﺑﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﭘﺲ از ﻣﻘﺪﻣﻪ وﯾﮋﮔﯿ. ﻬﺎی
ﮐﺎﻻﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘـﺎﻟﯽ. ﺑﯿﺎن ﻣﯽ. ﺷﻮد . در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی در ﺗﺠـﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ و ﺳـﭙﺲ اﻧـﻮاع
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬـﺎ … ﭘﺲ از آن، ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﻓﺮاروی ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑـﺮ ﺗﺠـﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ و ﺗﺠﺮﺑـﻪ. ﮐﺸﻮرﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد .
ﺗﺮﮐﯿﺐ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در اﯾـﺮان و ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺗﺠـﺎرت ا. ﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ ﺑـﺮ ﻧﻈـﺎم. ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ. اﯾﺮان در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ و.
فایل ورد (Word) مقاله عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی اداره …
papersfiles.ir/files-14901.htm‎Cached11 نوامبر 2017 … این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی در اداره کل مالیاتی
استان مرکزی می پردازد. جامعه آماری …. مأموران مالیاتی: کلیه کارکنانی که عهده دار انجام
وظایف موضوع آئین نامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مشتمل بر شناسایی،
تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتهای موضوع قانون فوق می باشند. کارشناس …
ارتباط ایثارگران با رییس جمهور | ایثار خبر
isarkhabar.com/?page_id=2421‎Similarنه بهانه تراشی برای اصلاح ماده 190وتبصره های ماده 38و39 قانون جامع ایثارگران!
اگراراده ای برای حل مشکلات باشد ظرف 2ماه تنظیم آیین نامه ها که بماند حتی احکام
جانبازان بسیجی شاغل وآزادگان وسربازان سپاه نیزصادر وتکلیفشان بعداز ربع قرن
مشخص خواهد شد! ودیگرشاهدتبعیض وبی عدالتی نخواهیم بود .باکمال تشکر.
جانبازبسیجی …
دانلود بررسی تنوع ژنتیکی عدس ISSRدرارزیابی امکان استفاده …
downloadnoohe.ir/دانلود-بررسی-تنوع-ژنتیکی-عدس-issrدرارزیا/‎Cached10 دسامبر 2017 … هر روز، روزي است كه هست و هرگز در جهان روزهاي هم شكلي وجود نداشته است. خوش آمدید –
امروز : چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶. برو به. خانه » دانلود نوحه 96 » دانلود بررسی تنوع
ژنتیکی عدس ISSRدرارزیابی امکان استفاده ارنشانگرمولکولی …
آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها …
zolfegari.nahamta.ir/…/آيين+نامه+اجرايي+قانون+اصلاح+قانون+حفظ+كاربري+اراضي+زراعي+و+باغها+مصوب+1386.html
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1386 ماده
1- در … قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحی آن مصوب 1394 در سه فصل
برای دفاتر اسناد رسمی تكالیفی مقرر كرده است: 1- فصل … در جامعه ای که معیار
سنجش و میزان قانون نداشته باشد چگونه میتواند حقوق افراد آن جامعه به عدالت تحقق
پیدا کند.
اخبار ایران | انجمن حسابداران خبره ایران
iica.ir/news/iran-accounting-news?limit=30&start=780‎Cached19 آوريل 2016 … از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور: بخشنامه «تفویض اختیار بخشودگی
جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده»
جهت اجراء به ادارات کل امور مالیاتی سرتاسر کشور ابلاغ شد. توضیحات: 28 فروردين
1395. این بخشنامه در راستای تصویب نامه مورخ 26 اسفند 1394 هیئت …
گفت وگوبارئیس ایثارگران سپاه؛ایثارگران سپاه وبسیج بخوانند
fashnews.ir/fa/news-details/16885/‎Cached
Similar-مثلا” حوادثی که منجر به شهادت یا جانبازی می شود شامل موارد درگیری مستقیم با
ضدانقلاب، اشرار و قاچاقچیان، هر گونه حادثه در آموزش ها و رزمایش های مصوب فرماندهی
معظم کل …. پیگیری می کنیم تا پایان امسال به نتیجه برسد چون هر دو راه را می رویم؛ هم
اصلاح ماده 190 را و هم در کنارش به عنوان یک کار زودبازده استفساریه ماده 171 قانون
استخدامی …
[DOC] 1– رأي شماره 107 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع استفاده تجاري …
www.bums.ac.ir/shares/manager/manager/hoghoghi/lows/gh-91-59.doc‎Similar4– رأي شماره200 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص حكم مقرر در تبصره2 ماده7
قانون تعديل نيروي انساني مصوب66 موضوع تبديل وضعيت مستخدمين پيماني با
…… ریالی در اجرای ماده ۲ آیین نامه و ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم از حق الوکاله ای
که اخذ می کنند، تمبر مالیاتی ابطال و به صندوق حسابداری دادگستری وجهی پرداخت
کنند.
دانلود پایان نامه ها – برگه 12 – دانلود و فروش پایان نامه های رشته های برق …
servattazminy2.ir/page/12/‎Cachedاز این رو لازم است در جهت اصلاح رویه موجود، بایستهها و موانع تحقیق این آزادی و ابزار
حمایتی آن، یعنی قانون آزادی اطلاعات به صورت دقیق بررسی و موشکافی گردد. این
تحقیق می‌کوشد با رویکردی حقوقی و فقهی، آزادی اطلاعات راه مورد بررسی قرار دهد.
تتبع در منابع فقهی، ما را به دلایل متعددی جهت اثبات حق آزادی اطلاعات رهنمون می‌سازد
و مبین …
[PDF] ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻓﻨﹼﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﹼﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ – اداره كل تنظيم …
https://markazi.cra.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=b655141d…
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ. 39360. ﻣﻮﺭﺥ. 19/7/1383. ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭی ………… 160. ﻓﺼﻞ
ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ. 163. -. ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ و. ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺷﺒﮑﻪ ﻫ. ﺎی ﺍﻃّﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺭﺍﯾﺎﻧﻪ. ﺍی
…… ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی. ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ. ﻣﺼﻮﺏ. 1366. و. ﺍﺻﻼﺣﯿﻪ ﻫﺎی. ﺑﻌﺪی. ﺁﻥ …………………… 659. ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮوﺵ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی، ﻓﻨﯽ و. ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺗﯽ و ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺩوﺭﻩ ﻫﺎی ﺧﺎﺹ. ﻣﺼﻮﺏ. 10/12/1365. ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی
ﺍﺳﻼﻣﯽ.
نرخ تورم و گرانی در 39 سال بعد از انقلاب و 81 سال گذشته از 1316 تا …
eghtesadgardan.ir/…/نرخ-تورم-و-گرانی-در-39-سال-بعد-از-انقلاب-و-81-سال-گذشته-از-1316-تا-1396-جداول-آخرین-شاخص-cpi-براي-محاسبه-مهريه-و-ساير…‎Similarبرای محاسبه ارزش حال قیمت یک کالا یا ارزش یک کالا در سال مورد نظر خود می توانید از
شاخص های ماهانه و سالانه از سال 1369 تا امروز استفاده کنید. … بررسی نرخ تورم در
ایران در 35 سال بعد از انقلاب و 80 سال گذشته نشان می دهد، نرخ تورم در ایران در این
مدت 6 دوره افزایش و 5 دوره کاهش را پشت سر گذاشته و از سال 88 بار دیگر روند صعودی
در …
تحلیل تاثیر معافیت مالیاتی بر کارایی اقتصادی منطقه ای …
www.academia.edu/…/_تحلیل_تاثیر_معافیت_مالیاتی_بر_کارایی_اقتصادی_منطقه_ای‎Cachedﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺎﻃﻖ ،
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻨﺠﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮏ داده ﻫﺎي ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ، ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ……
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده 132 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺼﻮب -1380/11/27 ﺗﻨﻔﯿﺬي ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ – درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺑﺮازي ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﻣﻌﺪﻧﯽ در واﺣﺪﻫﺎي
ﺗﻮﻟﯿﺪي ﯾﺎ ﻣﻌﺪﻧﯽ در …
پایان نامه های حقوقی
lawthesis.mihanblog.com/page/7‎Cached18 ژوئن 2016 … دانشگاه آزاد اسلامی. واحد بین المللی بندر انزلی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته:
حقوق M.A. گرایش: جزا و جرم شناسی. موضوع : بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در
قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92. استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمود علیزاده
. سال تحصیلی: 1394-1393. برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده …
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور – وکیل پایه یک …
vakildadgostary.persianblog.ir/1392/8/‎Similar21 نوامبر 2013 … در قسمت های بعدی سعی می کنیم به این سوال ها وسوالات مشابه پاسخ بدهیم.‏ …… حق
الوکاله واقعی به ذی حسابی دادگستری و بالتبع عدم ابطال تمبرواقعی مالیاتی، عدم
فرهنگ سازی مناسب درلزوم پرداخت مالیات، اختلاف سلائق گروه های مالیاتی درنحوه
محاسبه …… قانون زمین شهری مصوب 1366 + اصلاحات و آیین نامه اجرایی 6.
مالیاتی – دانلود پایان نامه ها
arvandnama.ir/tag/مالیاتی/‎Cached10 جولای 2017 … TOC h z t “caption 3” c شکل 1-1 چارچوب نظری پژوهش PAGEREF _Toc396936144 h
10شکل1-2 فرآیند اجرای تحقیق PAGEREF _Toc396936145 h 13شکل 2-1. مدل
TQM از دیدگاه ….. عنوان پایان نامه: بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات های
مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن نام و نام خانوادگی دانشجو: محمد …
[PDF] ﻣﺎﻟﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻮدﺟﻪ – سامانه اختصاصی اساتید
prof.iauba.ac.ir/images/Uploaded_files/مالیه%20عمومی[7974973].PDF‎Similarﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ. درآﻣﺪ. ﻫﺎ و ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎﻟﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ. اﺳﺖ . ﻣﺎﻟﯿﻪ
ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﺮز اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺮار دارد . ﻣﺎﻟﯿﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑ. ﺤﺚ درﺑﺎره اﺻﻮل، ﻗﻮاﻋﺪ و وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻬﯿﻪ. درآﻣﺪ
…… ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ورﺛﻪ آﻧﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ. داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮ. ﻻ. ﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و در ﻣﻤﺎﻟﮏ
اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از اواﯾﻞ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت. ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل. 1366.
روستانت – بودجه دهياري ها
roostanet.ir/index.aspx?siteid=3&pageid=171‎Cached
Similarبنا به تعریف ماده یك قانون محاسبات عمومی، بودجه‌ كل كشور برنامه‌ی مالی یك ساله دولت
است كه درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار را پیش‌بینی می‌كند و هزینه‌های انجام عملیاتی
را … جریان بودجه‌ریزی متضمن حركتی فراتر ازگردآوری اطلاعات و اعتبارات مربوط به
عملیات دولت در سندی مصوب است و فرآیند بررسی و تحلیل كاركردهای مدیریت بخش …
[PDF] گزارشی از حوزه سیاست گذاری – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
https://isti.ir/uploads/zistboom-daneshbonyan-site_72343.pdf‎Similarمدیریت خدمات کشوری و ماده )5( قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و اصالحات
بعدی آن و دارندگان ردیف در قوانین. بودجه سنواتی مکلفند … و اصالح ماده )104( قانون
مالیات های مستقیم مصوب 1391/5/1، در برگزاری مناقصه ها از تولیدکنندگان داخلی
موضوع مناقصه با …. گزارش تحقیق و توسعه، تجاری سازی و نوآوری بخش دوم: است که
با …
آموزش حقوق ثبت اسناد و املاک – خورشید قانون
sunlaw.blogfa.com/8809.aspx‎Similarماده 18- (اصلاحی 8/11/80) ملاك اخذ حق الثبت املاك قیمت منطقه بندی مذكور در ماده 64
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/71 است . …. بودجه جاری و کنترل نمودن اعتبار سال
جاری در خصوص پروژه ها و درخواست های امور خرید و کارپردازی و ممیزی اسناد مالی و
بررسی کلیه لیست های حقوقی و کارکنان و خودروهای کرایه ای و کارکنان خدماتی و
متفرقه ها.
تخلیه ید از املاک مشاعی (منتشره در پیام آموزش شماره28) | نشریه …
magazine.shme.ir/1393/12/06/تخلیه-ید-از-املاک-مشاعی-منتشره-در-پیام/‎Similar25 فوریه 2015 … اکنون که سخن به اینجا رسید مطالعه و بررسی راه حل مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی
مصوب 1318 با اصلاحات و الحاقات بعدی خالی از فایده به نظر نمی‌رسد. ….. تعرفه
تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالت‌نامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی‌الحساب
مالیاتی (موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366) لازم خواهد بود.
خسارت تاخیر تأدیه در قانون و فقه – گروه وکلای یاسا
https://www.yasa.co/damage-delayed-payment-in-law-and-jurisprudence‎Cached11 سپتامبر 2017 … م , قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318, مواد 719 727 به خسارت تأخیر تأدیه یا
خسارت دیرکرد اختصاص داشت و شرایط مطالبه و میزان خسارت تأخیر تأدیه را بیان ….
اصلاح موادّی از قانون چک، به دارنده چک این امکان را می‌بخشید که بتواند محکومیت
صادرکننده را درباره پرداخت کلّیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به …
[PDF] Untitled – معاونت منابع انسانی قوه قضاییه
www.amoozeshghanoon.ir/LinkClick.aspx?fileticket…tabid…3…
ﻫﺎی ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﺷﻌﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺳﺎﺑﻖ دﯾﻮان. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت وارده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آراء ﻏﯿﺮ ﻗﻄﻌﯽ
ﺷﻌﺐ ﺑﺪوی ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮ. ان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﺼﻮب. 1360. و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی، در ﺷﻌﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ
…… دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ. ﺗﻬﺮان ارﺟﺎع ﻣﯽ. ﮔﺮدد . ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﻗﻮم ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ. 79/3218. 10/7
/1379 . ﺑﺎ وارد داﻧﺴﺘﻦ دﻋﻮی، ﻣﺴﺘﻨﺪاً. ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه. 2. از ﻣﺎده. 3. ﻗﺎﻧﻮن وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت. ﻫﺎی ﻏ. ﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
ﻣﺎده.
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه
zendegi.xyz/…/اصلاح+آیین+نامه+اجرایی+قانون+ابطال+اسناد+فروش+رقبات+آب+و+اراضی+موقوفه‎Cachedمعاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی ماده (77) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –
مصوب 1394- راابلاغ کرد هیئت وزیران در جلسه 17/3/1396 به پیشنهاد وزارت امور
اقتصادی … مستقیم – مصوب 1394-ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی
مشروح مربوط به کار می روند:الف- قانون: قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- و
اصلاحات بعدی آن.
كشور – دانلود ریسرچ ارشد
mupi.ir/?tag=كشور
این پایان نامه در3 فصل تدوین گشته که درفصل اول به بیان مفاهیم و ادبیات تحقیق ،
درفصل دوم سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه اقلیت های دینی،در فصل سوم،به
…… برای آن که بتوان آلودگی محیط زیست را از نگاه حقوقی تعریف و بررسی نمود،
ابتدا باید از قانون‌ حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353(با اصطلاحات متعدد در …
مفاهیم پایه اقتصاد – راهنما و آموزش | شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز
www.tgju.org/faq/185‎Cachedمفاهیم و اصطلاحات مفاهیم پایه اقتصاد,آموزش مفاهیم پایه اقتصاد,راهنمای مفاهیم پایه
اقتصاد,یادگیری مفاهیم پایه اقتصاد, دوره آموزشی مفاهیم پایه اقتصاد,سئوالات متداول
مفاهی..
دانلود پایان نامه:بررسي نظريه منطقة الفراغ و تأثير آن در حل مشکلات …
a.aaiz.ir/2016/05/13/دانلود-پایان-نامهبررسي-نظريه-منطقة-ال/‎Cached13 مه 2016 … 1 3 سؤال اصلي تحقيق (ويژه مسئله پژوهي). 5. 1 4 سؤالات فرعي تحقيق (ويژه
مسئله پژوهي). 5. 1 5 پيشينه تحقيق.. 5. 1 6 بيان اهميت موضوع. 5. 1 7 بيان
جنبه‌هاي نوآوري و جديد بودن طرح. 6. مفاهيم 6. 2 1 تعريف منطقه الفراغ: 6. 2 2
تعريف حکم شرعي.. 6. 2 2 1 حکم در لغت به معاني مختلفي به کار رفته است: 6.
اخذ – دانلود منابع – مقاله – تحقیق- پروژه
zupa.ir/tag/اخذ/‎Cachedوزارت نيرو پايان نامه كارشناسي ارشد گرايش مديريت اجرائي عنوان تحقيق: بررسي
عوامل عدم استقبال شهروندان از اخذ اشتراک فاضلاب در شهر بوشهر استاد راهنما: …. در چند
سال گذشته که در کشور اجراي شبکه هاي جمع آوري از جمله طرحهاي مهم محسوب مي شود اگر
در خصوص وضعيت فروش و استقبال مشترکين جهت اخذ اشتراک فاضلاب چاره جدي …
نیروهای مسلح – قائمیه
download.ghbook.ir/download.php?id=4530&file=3244-f…nerohay…‎Similarماده 1 در این آیین نامه واژه ( قانون ) به جای عبارت ( قانون حمایت قضایی از کارکنان
دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب‌1367 به کار می‌رود. ماده 2 منظور از ( مراجع
رسیدگی کننده ) در این آیین نامه ، کلیه دادگاه های عمومی ، انقلاب ، نظامی ، تجدیدنظر ،
دیوان عالی‌کشور ، دادسراها ، دیوان عدالت اداری ، محاسبات کشور ، هیات های حل اختلاف
مالیاتی و هیات …
مجموعه قوانین و مقررات شهرداری و شهر سازی
mteam.ir/News1.aspx?CatID=273‎Similarابلاغ قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی :: احتراماً، به پيوست تصوير
قانون اصلاح قانون تاسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب 5/3/67 و الحاق موادي به آن، مصوب
جلسه مورخ 6/5/87 كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در خصوص
برخورداري مدارس غيردولتي از معافيت هاي عوارض ساختماني كه طي نامه شماره 407570/
8830 مورخ …
جواب رد شورای نگهبان به اصلاح سیاستهای اصل44 – اویل نیوز | خبر …
khabarfarsi.com/u/20047246
11 ژوئن 2016 … اینکه در بند یک ماده 25 و همچنین در بند دوم آن برای تصویب جریمه نقدی و غیر نقدی و
نیز در بند سوم آن ضابطه ای مشخص نگردیده است، مغایر اصل 85 قانون اساسی ….
تبصره 6 الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم مصوب
3-12-1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1395، مبلغ یکصد و پنجاه و شش …
سامانه اطلاع رسانی مهندس کریم جوادی > مقالات و آثار علمی
k-j.ir/Default.aspx?PageContentID=2&tabid=112‎Cached
Similarتعریف مالیه عمومی. یکی از موضوعاتی که مرز بین اقصاد وسیاست است ، موضوع مالیه
عمومی است . موضوع. مالیه عمومی عبارتست از بررسی و تجزیه و تحلیل اثرات …. حضور
کامل خود درصحنه های اقتصاد ملی عدالت اجتماعی رابجای ظلم لجام گسیخته ….. به
استناد ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم تامیزان یک میلیون وپانصدهزار ریال از درآمد.

خرید و فروش آثار هنری
مرکز فروش تابلو نقاشی در تهران
فروش تابلو نقاشی مدرن
فروش تابلو نقاشی ارزان
تابلو نقاشی رنگ روغن
تابلو نقاشی کلاسیک
فروش تابلو عکس
تابلو مدرن برجسته
فروش تابلو مدرن برجسته
تابلو مدرن چند تکه
نقاشی مدرن رنگ روغن
تابلوهای کلاسیک
نقاشی مدرن برجسته
تابلو نقاشی کلاسیک
فروش تابلو نقاشی ارزان
نقاشی رنگ روغن کلاسیک
مدل نقاشی رنگ روغن خارجی
مدل نقاشی مدرن ساده
نقاشی رنگ روغن پست مدرن
طرح های ساده برای نقاشی با رنگ روغن
طرح نقاشی رنگ روغن ساده
مدل نقاشی رنگ روغن مبتدی
مدل نقاشی رنگ روغن منظره
فروشگاه تابلو نقاشی

فرستادن دیدگاه

× بستن تبلیغات