× بستن تبلیغات
ژوئن
4
2018

بررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین المللی

بررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین المللی

کاربر گرامی شما جهت مشاهده بررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین المللی وارد سایت مونومارکت شدید.پس از دانلودبررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین المللیو رضایت امتیاز فراموشتون نشه

بررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین المللی

با کیفیت خوب تهیه شده و رضایت شما را در برخواهد داشت قواعد بین المللی حقوق بشر;وضعیت حقوقی اتباع بیگانه;حقوق بیگانگان در منابع حقوق بین الملل;جایگاه حقوق بیگانگان در اسناد بین المللی حقوق بشر;پایان نامه حقوق اتباع خارجی;پایان نامه حقوق اتباع بیگانه;پایان نامه حقوق بیگانگان

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۸۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۸۷
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین المللی

مقدمه
حقوق بین الملل که از شعبات حقوق عمومی است، حقوق جامعه بین المللی است. یعنی مجموعه ی قواعد و مقررات لازم الاجرایی (حقوق موضوعه) که ناشی از روابط بین الملل و تنظیم کننده مناسبات میان اعضای جامعه ی بین المللی است. این رشته حقوقی بر حقوق ملی یا داخلی کشورها تقدم و اولیت داشته و کشورها و سازمان های بین المللی (دولتی) ملزم به رعایت این قوائد در روابط خود هستند. البته حقوق بین الملل، در موارد خاصی، حقوق و تکلیف اشخاص حقیقی عادی، شرکت های خصوصی خارجی (از جمله شرکت های فرا ملی یا چند ملیتی) ، سازمان های بین المللی غیر دولتی و نهضت های آزادی بخش ملی را نیز معین می کند.

از دید حقوق بین الملل، اعضای جامعه ی بین المللی تنها موجوداتی هستند که هدف مستقیم قوائد و اصول این حقوق قرار می گیرند. بنا بر این اعضای چنین جامعه ای در عین حال تابعان یا اشخاص حقوق بین الملل نیز می باشند.

طبق نظر دیوان بین المللی دادگستری[۱]،تابع یا شخص حقوق بین الملل بودن، به معنی برخوردار شدن از شخصیت بین المللی و آن مشروط به داشتن دو صلاحیت است: یکی صلاحیت دارا بودن حقوق و وظایف بین المللی، و دیگری صلاحیت استیفاء این حقوق و ایفای آن وظایف از طریق صدور اعلامیه ی بین المللی. در مقابل، در صورت عدم رعایت این حقوق و وظایف، امکان مجازات مستقیم به موجب حقوق بین الملل به این صورت مثبته اضافه می شود.

طبق نظریه ی کلاسیک، حقوق بین الملل منحصراً حاکم بر روابط کشورها با یکدیگر است و جامعه ی بین المللی فقط کشورها را به منزله ی عضو جامعه ی بین المللی و در نتیجه تنها تابع یا شخص حقوق بین الملل می شناسد. اما طرفداران مکتب جامعه شناسی حقوقی، این نظریه را مورد انتقاد قرار داده اند، زیرا آنان مفهوم شخصیت حقوقی و مفهوم «کشور به عنوان شخص» را مردود می دانند و صرفاً موجودیت اشخاص حقیقی را قبول دارند و از این عقیده حمایت می کنند که فقط افراد می توانند تابع حقوق بین الملل محسوب شوند.

پیدایش سازمان های بین المللی و توسعه ی فعالیت های آنها در جامعه ی بین المللی، نه تنها دو نظریه ی کاملاً متفاوت فوق را رد کرده، بلکه اعتلاء موقعیت فرد در حقوق بین الملل معاصر نیز غیر واقعی بودن دکترین کلاسیک را به اثبات رسانیده است.

در نظریه ی مشورتی مذکور، مفهوم عضو جامعه ی بین المللی کاملاً و به روشنی متجلی است: «در یک نظام حقوقی، ضروری نیست که تابعان یا اشخاص حقوقی، از نظر ماهیت یا از حیث وسعت شبیه یکدیگر باشند».

بنابراین، امروزه پیکره ی اصلی جامعه ی بین المللی را کشورها و سازمان های بین المللی دولتی تشکیل می دهند. البته اشخاص خصوصی، اعم از حقیقی یا حقوقی، شرکت های فراملی یا چندملیتی، سازمان های بین المللی غیردولتی و نیز نهضت های آزادی بخش ملی نیز به طور استثنایی و تحت شرایط خاصی در زمره ی اعضای جامعه ی بین المللی یا تابعان حقوق بین الملل محسوب می شوند.[۲]

حال به تعاریفی از حقوق بشر می پردازیم:

در تعریف حقوق بشر باید این چنین بیان نمود که: « حقوق بشر از یکسری حقوق و آزادی هایی تشکیل شده است که هر فرد،انسان در طول زندگی خویش استحقاق دارا شدن آن حقوق را دارد».[۳]

بر اساس نظریه ی مکتب آزادی خواه، حقوق بشر را این چنین به تصویر کشیده اند. حقوقی که به طور طبیعی و ذاتی مختص انسان می باشد. حقوقی که قبل از این که دولت به وجود آید، وجود داشته و مافوق آن است و بدین جهت دولت ها باید آن را محترم بشمارند.[۴]

به عبارت بهتر حقوق بشر در فطرت ذاتی انسان ها متجلی است و کلیه ی آحاد بشریت از این حقوق متمتع هستند و دولت ها قادر نیستند که ملت خود را از این حقوق محروم سازند.

در کتاب ترمینولوژی حقوق، حقوق بشر این گونه تعریف شده است:

«مجموعه حقوقی که به سکنه یک کشور، اعم از بیگانگان و تبعه در قبال دولت داده شود».[۵]

به یک تعبیری باید چنین استنباط کرد که حقوق انسان ها باید در همه ی ازمنه و امکنه رعایت شود و به آن احترام گذاشته شود و در این مسئله نباید بیگانه و تبعه را دخیل دانست.

ماهیت حقوق بشر، مستلزم این مفهوم است که هر فرد به سبب انسان بودنش دارای حق و حقوقی است. به عبارتی، انسان ها بدون چون و چرا حائز حقوق هستند. زیرا آنها انسان اند، و این “انسانیت” از اوضاع، احوال، مدارج و منزلت و شایستگی های متفاوت اجتماعی آن جداست.[۶]


[۱] نظریه ی مشورتی دیوان در قضیه ی جبران خسارت وارده به کارکنان سازمان ملل متحد، ۱۹۴۹٫

[۲]ضیائی بیگدلی ، محمد رضا ، حقوق بین الملل عمومی، چاپ شانزدهم، تهران ۱۳۸۱

[۳]Aconcise Dictionary .F low second Edition 1990 P.19.

[۴]متن سخنرانی افتتاحیه رئیس دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی در جلسه سمینار بین المللی حقوق بشر در اسلام و مسیحیت، تهران.دانشگاه تهران، «دبیری-محمدرضا». حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین المللی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهرا ۱۳۷۲٫

[۵]جعفری لنگرودی،محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ چهارم، زمستان ۶۸، ص۲۱۳٫

[۶] ابراهیمی، نبی الله. مصفا، نسرین، جایگاه حقوق بشر در نظریه های روابت بین الملل، مجله ی علمی و حقوقی، فصلنامه مطالعات بسیج، سال یازدهم، شماره۴۱، اسفند۱۳۸۷،ص۵۸٫

فهرست
مقدمه: ۱
الف: طرح مسأله ۱
مفاهیم اصلی و جایگاه حقوق بیگانگان از نظر قواعد بین المللی حقوق بشر ۳

فصل اول: مفاهیم اصلیحقوق بیگانگان ۳

مبحث اول: مفاهیم مربوط به قواعد بین المللی حقوق بشر و وضعیت افراد بیگانه ۳
گفتار اول: قواعد بین المللی حقوق بشر به عنوان قسمتی از حقوق بین الملل عمومی ۳
گفتار دوم: مفهوم تعهد بین المللی دولت در زمینه پاس داشت و اجرای حقوق بشر ۶
تعریف تعهد بین المللی ۸
گفتار سوم: مفهوم فرد بیگانه ۱۲
گفتار چهارم: مفهوم حقوق بیگانگان ۱۶
مبحث دوم: مهاجرت غیرقانونی_ قاچاق انسان و مفاهیم مربوطه ۲۱
گفتار اول: پدیده مهاجرت و نوع غیر قانونی آن ۲۱
گفتار دوم: حق افراد برای انجام مهاجرت، ترک سرزمین یا انتخاب سرزمین محل اقامت ۲۵
گفتار سوم: : جرم قاچاق انسان یا بردگی نوین و مقایسه اجمالی آن با قاچاق مهاجران ۲۶
گفتار چهارم : مفهوم قربانی جرم یا بزه دیده و جایگاه او در حقوق بین المللی کیفری ۳۴

فصل دوم: جایگاه حقوق بیگانگان در منابع حقوق بین الملل ۴۱

مبحث اول: اصل عدم تبعیض نسبت به افراد بیگانه و برخورداری بیگانگان از حقوق مصرح در اسناد بین المللی حقوق بشر ۴۱
گفتار اول: اصل عدم تبعیض و جایگاه بنیادین آن در حقوق بشر بین المللی ۴۲
گفتار دوم: جواز یا عدم جواز تبعیض بر اساس ملیت ۴۵
گفتار سوم: محدوده ی تعهدات دولت ها نسبت به افراد بیگانه از نظر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۴۷
گفتار چهارم: اطفال بیگانه از نظر کنوانسیون حقوق کودک ۵۰
گفتار پنجم: نگاهی به اسناد بین المللی متفرقه در زمینه حقوق بشری بیگانگان ۵۲
مبحث دوم: چالش های برخورداری بیگانگان از حقوق بشری و راهکارهای مربوط به الزام دولت ها به ایفاء تعهدات مربوطه ۵۷
گفتار اول: وضعیت سرزمین های اشغال شده و افراد ساکن در آن ها ۵۸
گفتار دوم : حق حمایت کنسولی از تبعه و امکان اقامه دعوی در محاکم بین المللی برای حمایت از تبعه ۶۳
گفتار سوم: امکان شکایت یا مراجعه فرد یا دولت به کمیته حقوق بشر ۶۸
گفتار چهارم : مشکلات افراد فاقد تابعیت به صورت خاص ۷۰
منابع و مآخذ ۷۸
الف) منابع فارسی: ۷۸
کتب: ۷۸
مقالات و پایان نامه ها: ۸۱
ب) منابع لاتین: ۸۲
ج) اسناد بین المللی ۸۴
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

در صورتی که در روند دانلود

بررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین المللی

یا هر کدام از فایل های سایت مونو مارکت مشکلی داشتید به صورت آنلاین با تلگرام سروش یا پیامک و تماس تلفنی با شماره۰۹۲۱۴۰۸۷۳۳۶ در تماس باشید به صورت ۲۴ ساعته در خدمت شما هستیم

بررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین المللی

هدف از این پایان نامه بررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین المللی می باشد

The post بررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین المللی appeared first on مونومارکت.

لینک منبع و پست :

بررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین المللی


http://monomarket.ir/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C/

بررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین المللی – فایلینا

fileina.com/product-75175-بررسي%20مفهومي%20و%20جايگاه%20… – Translate this page
fileina.com,فروشگاه ساز فایلینا,هدف از این پایان نامه بررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین المللی می باشد.

بررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین المللی | 427 …

box.gsmland.ir.totr.ir/bibliography/427/html

Cached

Translate this pageMay 27, 2018 – دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین المللی مقدمه حقوق بین الملل که از شعبات حقوق عمومی است، حقوق …

بررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین المللی | soheiladl

soheiladl.pequity.ir/بررسی-مفهومی-و-جایگاه-حقوق-اتباع-خارجی/

Cached

Translate this pageApr 27, 2018 – بررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین المللی on soheiladl | کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدیددوست گرامی سلام.

بررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین المللی | wch951

wch951.pequity.ir/بررسی-مفهومی-و-جایگاه-حقوق-اتباع-خارجی/

Cached

Translate this pageApr 27, 2018 – بررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین المللی on wch951 | کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدیددوست گرامی سلام.

دانلود بررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین المللی -کامل …

xhv979.samen110.ir/hyperdl/new1048.html

Cached

Translate this pageMay 27, 2018 – ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایمنام محصول دانلودی: بررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین المللی درجه کیفی و …

[PDF]نگاهی به جایگاه بیگانگان در حقوق بین الملل با تاکیدی بر اسناد بین …

www.ensani.ir/…/20101228152506-نگاهی%20به%20جایگاه%20بی…

Cached

Translate this pageمجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران. شماره سی و یکم، ۱۳۸۳، صص … و مفهوم بیگانه وجود دارد، جا دارد بررسی مختصری درباره تابعیت و.

بررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین المللی | دانلود وگ

gontardanlo.ir/2018/…/بررسی-مفهومی-و-جایگاه-حقوق-اتباع-خارجی…

Cached

Translate this pageApr 23, 2018 – با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین المللی و بررسی کامل هدایت میشویدهدف …

کاملترین فایل بررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین …

ebq847.30md.ir/post/article7424.html

Cached

Translate this pageMay 24, 2018 – شما به صفحه اختصاصی بررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین المللی وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات …

بررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین المللی {index}

banu.irberry.ir/index/a/4789/html

Cached

Translate this pageکلیدواژه جستجو: بررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین المللی. برو به صفحه دانلود. پایان نامه حقوق بیگانگان; حقوق بیگانگان در منابع حقوق بین …

بررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین المللی {abrisham}

irberry.ir/abrisham/a/4789/html

Cached

Translate this pageکلیدواژه جستجو: بررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین المللی. برو به صفحه دانلود. پایان نامه حقوق بیگانگان; حقوق بیگانگان در منابع حقوق بین …

بررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین المللی – سیستم …

mearticle.ir/system/بررسی-مفهومی-و-جایگاه-حقوق-اتباع-خارجی/

Cached

Translate this pageبررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین المللی,پایان نامه حقوق اتباع بیگانه,پایان نامه حقوق اتباع خارجی,پایان نامه حقوق بیگانگان,جایگاه حقوق …

اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران، بریتانیا و کنوانسیون های بین …

jplr.atu.ac.ir/article_7837_1479.html

Cached

Translate this page
by توسلی نایینی – ‎2017
ازدواج با اتباع بیگانه از موضوعاتی است که در حقوق بین الملل خصوصی هر کشور … مباحث دفاع از تساوی حقوق زن و مرد از تریبون های داخلی و بین المللی مطرح و اسناد و … اخیر ابتدا پس از بررسی نظریات موجود در خصوص تابعیت زن در اثر ازدواج، به جایگاه …. این دو حالت از مفهوم مخالف ماده 1059 قانون مدنی بدست میآید که بر اساس آن «نکاح …

بررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین المللی — buy8

buy8.hivapersia.ir/buy8-4789.html

Cached

Translate this pageApr 13, 2018 – دانلود پایان نامه رشته حقوق. بررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین المللی. مقدمه. حقوق بین الملل که از شعبات حقوق عمومی است، حقوق …

حقوق پناهندگان در اسناد و معاهدات بین المللی – احیا نیوز، تازه ترین اخبار …

ehyanews.com/7537/حقوق-پناهندگان-در-اسناد-و-معاهدات-بین-ا.html

Cached

Similar

Translate this pageNov 17, 2015 – این نوشتار با عنایت به اسناد بین المللی راجع به حقوق پناهندگان، … این مقاله، نخست به بررسی مفهوم پناهنده در حقوق بین الملل پرداخته و سپس اصل بحث را پی می گیرد. …. که در چنین موارد نسبت به اتباع دول بیگانه معمول می دارد به عمل خواهد آورد. … نشان دهند تا به تدریج جایگاه حقوقی خود را در نظام بین المللی باز کند.

بررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین المللی

audio2.ir/post/matlab5801.html

Cached

Translate this pageMay 28, 2018 – ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| بررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع …

[PDF]مجلة حقوقي، نشرية دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران

www.cilamag.ir/article_18003_380bbb41e321611f449359a7a292e…

Cached

Similar

Translate this page١١٩. نگاهي به جايگاه بيگانگان در حقوق بين. الملل. با تأكيدي بر اسناد بين. المللي حقوق بشر … اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺮرﺳي ﺧﻮاﻫﻨﺪ. ﺷﺪ. ب. ﻣﻔﻬﻮم واژة ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ. ﮐﻠﻤﺎت. Alien. ،. Foreign. و. Foreigner. در زﺑـﺎن … دوﻟﺘﻬﺎ در ﺗﻌﯿـﯿﻦ اﺗﺒـﺎع ﺧـﻮد از آزادي. ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ؛ وﻟي اﯾﻦ اﺻﻞ …

بررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین المللی – گردو فایل

gerdoofile.ir/?p=15370

Cached

Translate this pageMar 4, 2018 – حقوق بین الملل که از شعبات حقوق عمومی است، حقوق جامعه بین المللی است. یعنی مجموعه ی قواعد و مقررات لازم الاجرایی (حقوق موضوعه) که ناشی از روابط …

دانلود بررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین المللی …

sabadfile.ir/?p=24148

Cached

Translate this pageMar 2, 2018 – حقوق بین الملل که از شعبات حقوق عمومی است، حقوق جامعه بین المللی است. یعنی مجموعه ی قواعد و مقررات لازم الاجرایی (حقوق موضوعه) که ناشی از روابط …

دوره 8، شماره 2 – سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران

https://journals.ut.ac.ir/issue_8262_8589_دوره+8،+شماره+2،+پاییز… – Translate this page
بررسی تطبیقی چالش‌های ناشی از سکوت قانون در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه. مطالعات حقوق تطبیقی … حق اتباع خارجی در زمینۀ تملک اموال در ایران با نگاهی به نظام حقوقی ترکیه … ابعاد مفهومی وارانتی در حقوق قراردادها با رویکرد تطبیقی … جایگاه حق فرد بر شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین‌المللی جهانی، منطقه‌ای و اسناد ملی.

[XLS]حقوق عمومی – دانشگاه شهید بهشتی

https://www.sbu.ac.ir/Cols/LAW/Documents/…/Public%20Law.xls

Cached

Translate this page4, 1384, محمد هاشمی, بررسی محدودیت های آزادی بیان در نظام بین المللی حقوق بشر و … 10, 1394, علی اکبر گرجی, نقش دفاتر اسناد رسمی در صیانت از اصل خدمات عمومی, آقازاده … 22, 1383, عزت الله عراقی, جایگاه پیمان های دسته جمعی کار در حقوق ایران, احمدی ، ….. 191, 1394, محمد جلالی, بررسی تطبیقی حق کار اتباع خارجی در نظام های حقوقی …

سازمان ملل متحد – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/سازمان_ملل_متحد

Cached

Similar

Translate this pageسازمان ملل متحد سازمانی بین‌المللی است که در سال ۱۹۴۵ میلادی تأسیس و جایگزین مدیرخانه جهان شد. …. هدف اصلی این شورا بررسی موارد نقض حقوق بشر است. … را به خاطر اداره کردن یک زندان مخفی و انتقال اتباع خارجی به آن به شدت مورد انتقاد قرار داد. ….. مفهوم سازمان ملل به عنوان یک سازمان دولتی جهانی، ایده‌های بسیاری را در مورد دولت جهانی و …

لیستی از عناوین تحقیق پیشنهادی در حوزه تجارت بین الملل و فناوری …

drhabibzadeh.com/لیستی-از-عناوین-تحقیق-پیشنهادی-در-حوزه/

Cached

Translate this pageبررسی تحلیلی اصطلاحات تجاری با تکیه بر CIF و FOB در اینکوترمز 2000 و 2010. 18. … نحوه حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دول و اتباع خارجه با تکیه بر … مفهوم نقض اساسی در بیع بین المللی کالا تحت کنوانسیون بیع و حقوق انگلیس … جایگاه اسناد در قراردادهای بیع بین المللی کالا (مثلا در تطبیق قرارداد CIF با FOB).

فایل بررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین المللی …

lionelarticle.ir/dlarticle/pi39661.html

Cached

Translate this pageMay 24, 2018 – با آرزوی بهترینها برای شما عزیزانمحقق گرامی،شما با جستجوی بررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین المللی وارد این صفحه شده اید …

حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی – حق دادخواهی و جبران خسارت …

www.yaserziaee.blogfa.com/post-309.aspx

Cached

Similar

Translate this pageحق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان نقض‌های شدید حقوق بین‌الملل بشردوستانه … اصل اقدام متقابل امروزه هم در حقوق مخاصمات بین‌المللی جایگاه محکمی دارد، هرچند …. رجوع مستقیم به دولت خاطی و مطالبه خسارت هستند؛ به این مفهوم که می‌توان رابطه‌ جبران …. در اين پايان نامه كه به بررسي مسئوليت دولت در قبال نقض حقوق انساني اتباع خود …

صفحات آغازین – مطالعات راهبردی زنان

jwss.ir/?_action=export&rf=summon&issue=2095

Cached

جایگاه شناسی قانون عدل و انصاف در تزاحم حقوق نیز مسئله ی‌ دیگری است که در این مقاله به آن … ازدواج اتباع بیگانه تابعیت قوانین حمایتی 2012 02 20 91 134 … اندیشه هایی الهی، بررسی تحولات حقوقی خانواده در اسناد بین المللی و مقایسه ی کاربردی … می کند طی پنج مبحث مفهوم، اهمیت و جایگاه مصلحت در سرپرستی و حضانت کودکان و …

نمایش موارد بر اساس برچسب: حقوق میراث – مجمع حقوق دانان افغانستان

lawyer.af/index.php/component/k2/itemlist/tag/حقوق%20میراث?… – Translate this page
برخی از اصول نیز در پی پیشرفت و گسترش اسناد بین‌المللی حقوق بشر در حقوق … در ذیل این اصول ذکر و جایگاه‌ آنها در قوانین افغانستان بررسی می‌شود: … ماده 22 قانون اساسی تاکید می‌کند: «هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. …. مفهوم برابری سلاحها آن است که بخش دفاع(متهم و وکیل مدافع وی) از یکسو و بخش …

[PDF]فصلنامه تخصصی علوم سیاسی – صفحه اصلی

psq1.kiau.ac.ir/archive/09/Farsi%209.pdf

Similar

محمد حیدری و رفـتار شناسی سـیاست خارجی جـمهوری اسالمی ایران پس از یازده …. برقراری صلح، عدالت و دموکراسی در زمینه های سیاسی، حقوقی، روابط بین الملل و بسیاری … بعضی از متفکرین جهت بررسی مفهوم عدالت به تحلیل چارچوب و اصالت »قرارداد اجتماعی« ….. راسِت واَُنیل در مثلث خود، جایگاه مشابهی را نیز برای سازمان های بین المللي …

SID.ir | نگاهي به جايگاه بيگانگان در حقوق بين ‌الملل با تاكيدي بر اسناد …

www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=50571

Cached

Similar

Translate this page
by قاسمي شوب احمدعلي
عنوان مقاله: نگاهي به جايگاه بيگانگان در حقوق بين ‌الملل با تاكيدي بر اسناد … خارجي را فراهم نموده است، دولتها ناگزير به پذيرش حداقل حقوقي براي بيگانگان شده‌اند. … نيز حقوق و تكاليف كشور محل اقامت، اين موضوعات نيز به تفصيل بررسي خواهند شد.

[PDF]ﻓﺮهﻨﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮو ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ – IDLO

www.idlo.org/publications/Glossary.pdf

Similar

ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاﯼ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻟﻐﺎت و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ وﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ . اﻳﻦ ﮐﺘﺎب …. ﺑﺮرﺳﯽ. /. ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﺎﺑﯽ درﺳﺎﺣﻪ. -. On Site Investigation/Fact Finding. ﺑﺎورداﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن … ﻣﻌﺎهﺪﻩ،ﺳﻨﺪ. –. Ratification (Treaty, Instrument of). ﺗﻮﺟﻴﻪ. (. ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ. –) … درﻗﻠﻤﺮو ﺧﺎرﺟﯽ ….. ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ دوﻟﺖ ﺑﺮاﯼ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ State Responsibility for the treatment of Aliens.

مدیریت حوزه علمیه استان قم – اخبار > موضوعاتی را که شما نمی توانید …

www.hawzahqom.ir/…/موضوعاتی+را+که+شما+نمی+توانید+انتخاب+کنید.+بروز+شده+ت…
23 اتباع خارجي و امنيت ملي درج101 فرصت وچالش ها. 24 اتحاد عاقل و …… 1192 امارت حج،مفهوم،جايگاه وتحولات تاريخي آن ازآغاز تاسقوط خلافت عباسيان. 1193 اماره بودن …… 2539 بررسی تطبیقی حضانت در فقه شیعه و اسناد حقوق بشر. 2540 بررسی …… 3498 بررسی فقهی حقوقی تعارض قوانین درحقوق بين الملل خصوصي. 3499 بررسی …

یاس سپید

yasewhiter.blogtez.com/

Cached

Translate this page-دانلود فایل کامل بررسی صنعت کاشی ایران از دیدگاه متخصصین و ارائه راهکارهای مناسب ….. -بررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین المللی -برترین …

تامین و ذخیره سازی نهاده های دامی نگاه بلند مدت را طلب می کند – خبرگزاری …

https://khabarfarsi.com/u/55219202 – Translate this page
21 hours ago – ادامه داد: این مفهوم، شاخص ارائه می کند تا مشخص شود آنچه که در دستور … سیب زمینی بی رگ بلای جان کشاورزان گلستانی/ از ممانعت واردات سیب زمینی در عراق تا اشباع بازارهای خارجی … ای بررسی شد که چیزی دست فعالان اقتصادی استان بوشهر را نگرفت. … برنامه ریزی برای برگزاری همایش بین المللی اربعین در ایلام.

سید اکبر سادات

sayedakbarsadat.blogfa.com/

Similar

Nov 11, 2017 – Imports: spending on goods and services produced in a foreign nation. …… میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ….. 2- اعضای این کمیته از اتباع کشورهای عضو این پیمان تشکیل میگردد، (یعنی) کسانیکه دارای نشانه های …… چون چك سند رويتي است فلهذا قبولي آن مفهومي ندارد از آن جهت است كه مقنن ما اين امور را بدهي …

عامل بالا رفتن تنش‌های روانی در جامعه چیست؟ – Theworldnews.net

https://theworldnews.net/ir…/ml-bl-rftn-tnshhy-rwny-dr-jm-h-chyst

Cached

Translate this page5 hours ago – … واکنشی ناهنجار و غیرمتعارف باید دو مفهوم را به‌ صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد. … عضو شورای شهر افزود: از بین عوامل بیرونی اقتصادی که روی ایجاد تنش‌های … فخاری با اشاره به “نظریه اسناد” در روانشناسی اجتماع تصریح کرد: در نظام … براساس این مدل هرقدر شما ناکامی‌های خود را به عوامل خارجی و خارج از کنترل نسبت …

فرستادن دیدگاه

× بستن تبلیغات