× بستن تبلیغات
ژوئن
4
2018

بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت

بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت

کاربر گرامی شما جهت مشاهده بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت وارد سایت مونومارکت شدید.پس از دانلودبررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنتو رضایت امتیاز فراموشتون نشه

بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت

با کیفیت خوب تهیه شده و رضایت شما را در برخواهد داشت پایان نامه سرقت در ایران;بررسی فقهی سرقت در ایران;بررسی حقوقی سرقت در ایران;سرقت در حقوق کیفری ایران;سرقت در مذاهب اربعه;سرقت در فقه اهل سنت;پایان نامه سرقت;دانلود پایان نامه سرقت;آراء فقهای مذاهب اسلامی در مورد سرقت

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۹۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۵۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشتهفقه و مبانی حقوق

بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت

چکیده
سرقت شرعییکی ازعوامل اجرای حد در اسلاممعرفی شده است ولی در مورد آن در میان مذاهب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد.نوشتار حاضر در جهت تقریب مذاهب اسلامی و آشنایی آنها با یکدیگر به رشته تحریر درآمده است.در این تحقیق تلاش شده است تا دیدگاه های فقهای مذاهب اسلامی، بدون طرفداری از یک مذهب و مرام خاص و مسائل گوناگون مربوط به موضوع سرقت و چگونگی تحقیق حکم کیفری آن به صورت مقایسه ای در اختیار خواننده قرار گیرد.
با توجه به آنچه که در موردسرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعهبیان شده می توان اینگونه استنباط کرد که سرقت زمانی صورت می گیرد که مال به طور پنهانی و پوشیده از دیگران برداشته شود بدون هیچ شبهه ای.حال اگر دیگران او را در خانه مشاهده می کنند ولی سارق به خیال خود مال را به صورت پنهانی بر می دارد.و همچنین با توجه به آیات و روایات و سخنان ائمه اطهار که در مباحث این پایان نامه آمده که تأکید فراوانی داشته که همانا خونها و اموالتان بر یکدیگر حرام است بنابراین می توان کفت که افراد بدون اجازه صاحب مال نمی توانند از اموال دیگران استفاده نمایند.
سرقت چه مستقیماً توسط سارق انجام شود و چه توسط فرد دیگری چون مال دیگری را از حرز خارج کرده سرقت صورت گرفته و فرد سارق محسوب می شود.همچنین وقتی سارق دست به چنین کاری می زند هر چیزی را که به عنوان سرقت بر می دارد باید مال باشد و هیچ شبهه در مالیت آن وجود نداشته باشد.بنابراین اشیای بی ارزش مثل کاه و هیزم مال نبود و سرقت محسوب نمی شود حدی بر فرد نیست همچنین انسان و کودک مال محسوب نمی شوند.
کلید واژه ها:سرقت، ربایش، مال، حد قطع بد
مقدمه
از مسائل بحث بر انگیزی که طی اعصار مختلف ذهن بشر را به خود مشغول نموده، معضل دزدی و تعرض به اموال دیگران می باشد. اگرچه حاکمان بسیار کوشیده اند تا با این پدیده مقابله و آن را مهار نمایند و اندیشمندان تلاش ها نموده اند تا برای مداوای این بیماری اجتماعی به درمانی نافع نایل شوند با این حال موفقیت آنان در بیشتر موارد بسیار ناچیز یا حداقل، موقتی بوده است شاید بتوان گفت حکمی که در اسلام برای مقابله با آن بیان شده است (قطع دست) بیشترین بازدارندگی را به همراه دارد.
سرقت از یک سو به دلیل عدم نیاز به مهارت خاص و ویژه، شخص در هر سنی قادر به ارتکاب آن است و از سوی دیگر در اسلام به شدت مورد تنفر قرار گرفته است.
از علی بن موسی الرضا (ع) روایت شده که فرمودند: «سرقت از این جهت حرام شده است که موجب تباهی اموال و کشتن آدمیان می شود و غصب وتصرف غیر قانونی اموال منشا آدم کشی و درگیری و حسد خواهد شد. سرقت باعث می شود مردم دست از کسب و کار و حرفه و صنعت بر دارند و مردم به نگهداری اموال و پس انداز نپردازند؛ وقتی که ببینند کسی نسبت به اموال یاد شده، حق اولویت ندارند.»
مذاهب مختلف اسلامی با توجه به استدلال هایی که از آیات و روایات کرده اند هر یک دید گاه های متفاوتی نسبت به احکام اسلامی دارند. این تحقیق در جهت آشنایی هرچه بیشتر، با اندیشه های فقهای مذاهب اسلامی، و روشن نمودن هرچه بیشتر موضوعسرقتتدوین شده است. سعی شده است تاآراء فقهای مذاهب اسلامی در مورد سرقتبه صورت مقایسه ای و مسائل گوناگون مربوط به موضوع سرقت و چگونگی تحقق حکم کیفری آن و هم چنین احکام جدید در مورد آن مورد بررسی قرار گیرد.
سؤالات تحقیق
برخی از پرسش هایی که در این رساله، سعی شده تا با آنها پاسخ گفته شود، عبارتند از:
۱- تعریفی که از سرقت در مذاهب مختلف شده است به چه شکل است؟
۲- آیا می توان داده ها و اطلاعات را در حکم مال فرض نمود تا سرقت آنها مستوجب حد باشد؟
۳- آیا تمام فقیهان در مورد تناسب حرز با مال نظر یکسانی دارند؟
۴- آیا فضای مجازی را می توان در مفهوم حرز قرار دارد؟
فهرست
چکیده فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………..۱
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲
الف) بیان موضوع ………………………………………………………………………………………………………………..۲
ب) سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..۳
پ) فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….۳
ت) اهداف و کاربردها …………………………………………………………………………………………………………۴
ث) روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۴
ح) معرفی پلان…………………………………………………………………………………………………………………..۵

بخش نخست: مفهوم و ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت……………………………………………۶

فصل نخست: تعریف و تمییز سرقت از مفاهیم مشابه………………………………………………………۷

مبحث اول: تعریف سرقت ……………………………………………………………………………………………………۷
گفتار اول: تعریف لغوی ……………………………………………………………………………………………………۷
گفتار دوم: تعریف اصطلاحی …………………………………………………………………………………………….۷
بند اول: تعریف حقوقی سرقت ……………………………………………………………………………………………۸
بند دوم: تعریف فقهی سرقت ……………………………………………………………………………………………..۸
الف: تعریف سرقت در فقه امامیه ………………………………………………………………………………………..۹
ب: تعریف سرقت در فقه اهل سنت …………………………………………………………………………………….۹
۱- فقه حنفی …………………………………………………………………………………………………………………..۹
۲- فقه مالکی ………………………………………………………………………………………………………………….۹
۳- فقه حنبلی …………………………………………………………………………………………………………………۱۰
۴- فقه شافعی ………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
مبحث دوم: تمییز سرقت از عناوین مشابه …………………………………………………………………………….۱۱
گفتار اول: اختلاس، انتهاب- استلاب …………………………………………………………………………………۱۱
گفتار دوم: احتیال ……………………………………………………………………………………………………………۱۵
گفتارسوم: خیانت ………………………………………………………………………………………………………………۱۵
گفتارچهارم: مرقد و منبّج …………………………………………………………………………………………………….۱۷
گفتارپنجم:محاربه ………………………………………………………………………………………………………………۱۷
گفتارششم:لص (راهزنی) …………………………………………………………………………………………………….۱۹

فصل دوم: ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت……………………………………………………………..۲۴

مبحث اول: رکن قانونی و شرعی ………………………………………………………………………………………….۲۴
گفتار اول: رکن قانونی ……………………………………………………………………………………………………….۲۴
گفتار دوم: رکن شرعی ………………………………………………………………………………………………………۲۵
بند اول: کتاب الهی ……………………………………………………………………………………………………………۲۵
بند دوم: روایات ……………………………………………………………………………………………………………….۲۶
مبحث دوم: رکن مادی ………………………………………………………………………………………………………۲۸
گفتار اول: عنصر ربودن ……………………………………………………………………………………………………..۲۸
بند اول: پنهانی بودن ربایش ………………………………………………………………………………………………..۲۹
بند دوم: مباشرت یا عدم مباشرت سارق در ربایش …………………………………………………………………۳۰
گفتار دوم: عنصر مال ……………………………………………………………………………………………………….۳۶
بند اول: منقول یا غیر منقول بودن مال ………………………………………………………………………………….۳۶
بند دوم: قابل تملک بودن مال ……………………………………………………………………………………………۳۷
الف: ربودن انسان و اعضای بدن انسان ………………………………………………………………………………..۴۰
ب: ربودن اشیاء ممنوعه و حرام (مشروبات الکلی، خوک، آلات لهو و…) …………………………………۴۱
ج: ربودن داده ها و اطلاعات …………………………………………………………………………………………….۴۴
گفتار سوم: تعلق به غیر داشتن …………………………………………………………………………………………..۴۵
بند اول: اموال بلا صاحب و مجهول المالک ………………………………………………………………………..۴۵
بند دوم: اموال تحت مالکیت یا تصرف دیگری ……………………………………………………………………۴۷
بند سوم: اموال مشاع ……………………………………………………………………………………………………….۴۸
بند چهارم: اموال مشترک و بیت المال ………………………………………………………………………………..۴۹
بند پنجم: اموال بدهکار …………………………………………………………………………………………………..۵۲
بند ششم: کفن دزدی ……………………………………………………………………………………………………..۵۶
مبحث سوم: رکن معنوی …………………………………………………………………………………………………۵۷
بند اول: اراده و اختیار …………………………………………………………………………………………………….۵۸
بند دوم: علم به حرمت سرقت …………………………………………………………………………………………۶۰
بند سوم: علم به تعلق داشتن مال به دیگری ……………………………………………………………………… ..۶۰
بند چهارم: قصد سرقت ………………………………………………………………………………………………….۶۱
الف: قصد دائمی یا موقتی بودن ربایش ……………………………………………………………………………..۶۲
ب: قصد تقاص عینی و دینی ……………………………………………………………………………………………۶۴

بخش دوم: واکنش های کیفری قانونی و فقهی ناظر به سرقت………………………………..۶۷
فصل اول: واکنش کیفری ناظر به سرقت تعزیری…………………………………………………….۶۷

مبحث اول: سرقت ساده تعزیری ……………………………………………………………………………………….۶۷
گفتار اول: تعریف سرقت ساده ………………………………………………………………………………………..۶۷
گفتار دوم: مجازات سرقت ساده ………………………………………………………………………………………۶۸
بند اول: مجازات اصلی …………………………………………………………………………………………………………۶۸
بند دوم: مجازات های تبعی و تکمیلی ………………………………………………………………………………………۶۸
مبحث دوم: سرقت مشدد تعزیری …………………………………………………………………………………………….۶۹
گفتار اول: سرقت مقرون به پنج شرط مشدد ………………………………………………………………………………۶۹
گفتار دوم: سرقت مقرون به آزار ……………………………………………………………………………………………..۷۰
گفتار سوم: سرقت مسلحانه دسته جمعی در شب …………………………………………………………………………۷۱
گفتار چهارم: سرقت وسائل و متعلقات تاسیسات عمومی ……………………………………………………………. ۷۲
گفتار پنجم: سرقت از اماکن محل وقوع حوادث طبیعی ……………………………………………………………….۷۳
گفتار ششم: کیف زنی و جیب بری ………………………………………………………………………………………….۷۳
گفتار هفتم: استفاده غیر مجاز از آب و برق و گاز و تلفن ……………………………………………………………..۷۴
گفتار هشتم: سرقت اموال تاریخی و فرهنگی …………………………………………………………………………….۷۶
گفتار نهم: سرقت فاقد شرایط اجرای حد و موجب اخلال در نظم ………………………………………………….۷۷
گفتار دهم: سرقت در فضای مجازی (سرقت رایانه ای) ……………………………………………………………… ۷۷

فصل دوم:واکنش های کیفری ناظر به سرقت مستوجب حد………………………………………………….۷۹

مبحث اول: تعریف و شرایط اختصاصی سرقت مستوجب حد …………………………………………………………….۷۹
گفتار اول: تعریف سرقت مستوجب حد……………………………………………………………………………………………۷۹
گفتار دوم: شرایط اختصاصی سرقت مستوجب حد ………………………………………………………………………….۸۲
بند اول: علم به حرمت ربودن ………………………………………………………………………………………………………..۸۲
بند دوم: محرز بودن مال ………………………………………………………………………………………………………………۸۳
بند سوم: هتک و ابطال حرز …………………………………………………………………………………………………………۸۳
بند چهارم: حد نصاب ………………………………………………………………………………………………………………….۸۴
بند پنجم: فقدان ابوت (سارق پدر صاحب مال نباشد) ……………………………………………………………………….. ۹۰
بند ششم: عدم ارتکاب سرقت در سال قطحی ……………………………………………………………………………………۹۱
بند هفتم: عدم غصب حرز از سارق …………………………………………………………………………………………………۹۲
بند هشتم: برداشتن مال به عنوان دزدی …………………………………………………………………………………………….۹۴
بند نهم: تناسب حرز با مال …………………………………………………………………………………………………………۹۵
بند دهم: اشتراط سرقت در بلاد اسلامی ………………………………………………………………………………………۹۶
بند یازدهم: دولتی و وقفی نبودن مال ………………………………………………………………………………………….۹۹
گفتار سوم: حد سرقت ……………………………………………………………………………………………………………۱۰۱
مبحث دوم : کیفیت اجرا و مسقطات حد سرقت…………………………………………………………………………..۱۰۶
گفتار اول : کیفیت اجرای حد سرقت ……………………………………………………………………………………….۱۰۶
بند اول : محل قطع در فقه مذاهب اسلامی …………………………………………………………………………………۱۰۶
بند دوم : میزان و کیفیت قطع ………………………………………………………………………………………………….۱۰۹
بند سوم : شرایط قطع عضو سارق …………………………………………………………………………………………….۱۱۱
بند چهارم : خطا یا عمد مجری حد ………………………………………………………………………………………….۱۱۶
بند پنجم :معالجه و پیوند عضو مقطوع ………………………………………………………………………………………۱۱۹
گفتار دوم : مسقطات حد سرقت …………………………………………………………………………………………….. ۱۲۳
بند اول : عدم شکایت مالباخته ………………………………………………………………………………………………..۱۲۳
بنددوم : گذشت صاحب مال از سارق ……………………………………………………………………………………۱۲۴
بند سوم :تکذیب اقرار سارق و شهادت شهود توسط صاحب مال ………………………………………………..۱۲۴
بند چهارم : سقوط عضو موضوع قطع …………………………………………………………………………………….۱۲۵
بند پنجم : رجوع سارق از اقرار ……………………………………………………………………………………………..۱۲۵
بند ششم : استرداد مال به صاحب آن ……………………………………………………………………………………..۱۲۵
بند هفتم : انتقال مالکیت مال به سارق قبل از صدور حکم ………………………………………………………….۱۲۵
بند هشتم :توبه سارق پیش از اثبات سرقت ……………………………………………………………………………..۱۲۶
بند نهم : ادعای مالکیت سرقت …………………………………………………………………………………………….۱۲۶
بند دهم : نقصان قیمت مال ربوده شده ………………………………………………………………………………….۱۲۷
نتایج و پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………۱۲۸
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۳
الف : منابع فارسی
۱- کتاب ها
۲- مقالات
۳- پیان نامه ها
ب : منبع خارجی
د: پایگاههای اینترنتی
چکیده انگلیسی
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

در صورتی که در روند دانلود

بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت

یا هر کدام از فایل های سایت مونو مارکت مشکلی داشتید به صورت آنلاین با تلگرام سروش یا پیامک و تماس تلفنی با شماره۰۹۲۱۴۰۸۷۳۳۶ در تماس باشید به صورت ۲۴ ساعته در خدمت شما هستیم

بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت

هدف از این پایان نامه بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت می باشد

The post بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت appeared first on مونومارکت.

لینک منبع و پست :

بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت


http://monomarket.ir/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AA/

بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت – فایلینا

fileina.com/product-75060-بررسي%20سرقت%20در%20حقوق%20…

Cached

Translate this pagefileina.com,فروشگاه ساز فایلینا,هدف از این پایان نامه بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت می باشد.

بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت | 373 – newget

newget.totr.ir/newget/373/html

Cached

Translate this pageMay 15, 2018 – بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت | 373 … نامه سرقت پایان نامه سرقت دانلود فصل دوم رشته حقوق به صورت فایل Word دانلود فصل اول رشته …

بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت | 354 – getsoft

getsoft.totr.ir/getsoft/354/html

Cached

Translate this pageMay 6, 2018 – بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت | 354 … سرقت در مذاهب اربعه پایان نامه سرقت دانلود پایان نامه رشته حقوق دانلود فصل اول رشته حقوق به …

بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت – آپارات

▶ 0:11

https://www.aparat.com/…/بررسی_سرقت_در_حقوق_کیفری_و_فق…

Apr 17, 2018
arshia http://724doc.com/1165 **بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت**هدف از این پایان نامه بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت می …

بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت | 1441 – orange

orange.e-get.ir/orange/1441/html

Cached

Translate this pageMay 14, 2018 – بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت | 1441 … فصل اول رشته حقوق به صورت فایل Word بررسی حقوقی سرقت در ایران پایان نامه رشته حقوق …

بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت | 1431 – softget

softget.e-get.ir/softget/1431/html

Cached

Translate this pageMay 14, 2018 – بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت | 1431 … پایان نامه رشته حقوق با فرمت Word سرقت در حقوق کیفری ایران دانلود پایان نامه سرقت …

بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت | 1429 – kiumarsdl

kiumarsdl.e-get.ir/kiumarsdl/1429/html

Cached

Translate this pageMay 16, 2018 – پایان نامه سرقت دانلود پایان نامه سرقت بررسی حقوقی سرقت در ایران بررسی فقهی سرقت در ایران سرقت در حقوق کیفری ایران پایان نامه سرقت در …

دانلود بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت – خرید آنلاین و …

marhaba.pequity.ir/دانلود-بررسی-سرقت-در-حقوق-کیفری-و-فقه-اه/

Cached

Translate this pageApr 27, 2018 – امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شویدنام محصول دانلودی: بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت درجه کیفی و …

دریافت فایل بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت – پرداخت و …

zgj729.net77.ir/newarticle/maghaleh987.html

Cached

Translate this pageMar 1, 2018 – سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از …

خرید آنلاین بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت

victordl.emfile98.ir/post/matlab1348.html

Cached

Translate this pageسلام.به وبسایت ما خوش آمدید. با سلام،محصول دانلودی +{{بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب …

فایل بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت – alphasite.ir

alphasite.ir/uni/فایل-بررسی-سرقت-در-حقوق-کیفری-و-فقه-اهل/

Cached

Translate this pageMay 8, 2018 – فایل بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت on alphasite.ir | امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شویدعنوان محصول …

بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت {abolfazl}

irberry.ir/abolfazl/a/4681/html

Cached

Translate this pageپایان نامه سرقت; بررسی حقوقی سرقت در ایران; سرقت در فقه اهل سنت; بررسی فقهی سرقت در ایران; پایان نامه سرقت در ایران; آراء فقهای مذاهب اسلامی در مورد سرقت; سرقت …

دانلود (بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت) | navidfile

navidfile.arzeshe-zendegi.ir/دانلود-بررسی-سرقت-در-حقوق-کیفر…

Cached

Translate this pageMay 8, 2018 – نام محصول دانلودی: بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی هدف از این پایان نامه بررسی سرقت در حقوق کیفری …

خرید و دانلود بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت • facenava.ir

facenava.ir/خرید-و-دانلود-بررسی-سرقت-در-حقوق-کیفری-و/

Cached

Translate this pageMay 7, 2018 – خرید و دانلود بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت on facenava.ir | سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _بررسی …

پردیس فارابی دانشگاه تهران پژوهشهای فقهی 2008-8388 پردیس فارابی …

https://jorr.ut.ac.ir/?_action=export&rf=nlm&issue=4690
2013 https://jorr.ut.ac.ir/article_36180.html سیاست کیفری در جلوگیری از نقض … در راستای حفظ آثارفکری، اعم ازآثار علمی، ادبی و هنری از به اصطلاح سرقت علمی و ادبی … بر آن بحث کرد، پس ضروری است که مبانی فقهی و حقوقی مالکیت معنوی بررسی شود. …. ادلۀ شیعه ارباح مکاسب اهل سنت تجارت خمس تطبیقی وهابیت پردیس فارابی …

فصلنامه پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي ، – Magiran

www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5568&Number=19…0

Cached

Translate this pageJul 3, 2010 – اين مجله تا شماره 24 تابستان 1390 با نام فقه و مباني حقوق اسلامي چاپ شده است. فصلنامه …. بررسي فقهي حقوقي قاعده «تلف مبيع در زمان خيار»

بررسی تطبیقی حد سرقت و شرایط اجرای آن – پایگاه علمی ویراساینس

www.virascience.com/article/56290/

Cached

Translate this pageبا وجود اجماع فقها در حرزیت اموال به عنوان یکی از شرایط سرقت مستوجب حد، بعضی از … خاص,و مسائل گوناگون مربوط به موضوع سرقت وچگونگی تحقق حکم کیفری آن به صورت … بررسی تطبیقی شرایط و احکام تکرار در جرایم حدی در فقه امامیه و اهل سنت … ارتکاب چند باره ی جرم قبل از اجرای مجازات، در حقوق اسلامی عنوان خاصی ندارد؛ هرچند …

انتخاب موضوع برای کار تحقیقی 1 و 2 برای دانشجویان رشته حقوق

www.hoghooghiha.loxblog.com/…/موضوع%20کار%20تحقیقی/%…

Cached

Translate this pageApr 22, 2017 – دانلود کار تحقیقی با موضوع : معاونت در سرقت 12 صفحه · دانلود کار تحقیقی با ….. 88ـ بررسی فقهی حقوقی تداخل مجازات از منظر فقه امامیه و اهل سنت.

دانشگاه مذاهب اسلامی

mazaheb.ac.ir/

Cached

Similar

Translate this page… تقریبی مذاهب اسلامی» با مقالاتی از پژوهشگران شیعه و اهل سنت منتشر شد …. بر تغییر احکام «جزایی، قتل، زنا،سرقت» در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران 2 خرداد دفاع …

بررسی مقایسه ای مصلحت درفقه امامیه و اهل سنت {adel}

adel.commence.ir/adel/a/1661/html

Cached

Translate this pageدانلود پایان نامه فقه و معارف اسلامی; دانلود پایان نامه مصلحت درفقه اهل سنت; دانلود پایان …. پایان نامه سرقت بررسی حقوقی سرقت در ایران سرقت در فقه اهل سنت بررسی …

دانلود فایل ( بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت) | olearning.ir

olearning.ir/2018/…/دانلود-فایل-بررسی-سرقت-در-حقوق-کیفری-…

Cached

Translate this pageApr 26, 2018 – دانلود فایل ( بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت) on olearning.ir | لحظات خوشی را برای شما آرزومندیمبه صفحه دانلود فایل(بررسی سرقت در …

اُتانازی و بررسی آن از منظر حقوق جزا و حقوق مدنی | شبکه اجتماعی حقوقدانان

https://ius.center › … › حقوق جزاي اختصاصي

Cached

Translate this page

Rating: 4 – ‎1 voteنتیجه از حیث حقوق جزا ملاحظه می فرمایید هر سه رکن جهت احراز جرم موجود می باشد و … به بحث حقوقی این موضوع بپردازیم و چون حقوق ما در نظام کنونی با فقه عجین است …

انجمن علمی فقه و حقوق – موضوعات پيشنهادي براي پايان نامه مقطع …

www.iaunfiqh.blogfa.com/…/موضوعات-پيشنهادي-براي-پايان-نامه-م…

Cached

Translate this pageبررسي فقهي و حقوقي جايگاه عاقله (عصبه) در گذشته و عصر حاضر. 9. مباني فقهي و حقوقي …. امر به معروف و نهي از منکر از نگاه شيعه و اهل سنت. 232. امر به معروف و نهي …

دانلود فایل کامل بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت …

sefryekarticle.ir/…/دانلود-فایل-کامل-بررسی-سرقت-در-حقوق-کیف…

Cached

Translate this pageMay 7, 2018 – عنوان محصول دانلودی:بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک …

[PDF]فقه تئوري كامل و واقعي ادارة‌انسان و اجتماع از گهواره تا … – پژوهشنامه متین

matin.ri-khomeini.ac.ir/article_47951_4e2a330372612bc2501bc35…

Cached

Translate this pageفقه اسالمی با گذشت زمان، تحوالتی را در خود دیده است کهه ش ه. أ. ت گرفتهه از … ن در حقوق خانواده با رويكردي به اندي. ق آ. ي و تطبي. الم ….. شنامة متي. پژوه. سرقت در سال قحط … اهل سنت به دلیل سند. اش اری مللحت … غ الی از ومله محققینی است که مللحت را به طور وامع مورد بررسی قرار داده است . عالوه …… آیین دادرسی کیفری آمده است. : کودر. یشه.

برترین پکیج بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت – دانلود …

venusdl.pclearnt.ir/articles/papernum1564.html

Cached

Translate this pageMay 8, 2018 – لحظات خوشی را برای شما آرزومندیممحقق گرامی،شما با جستجوی بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت وارد این صفحه شده اید محصول …

خرید فایل( بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت)

pandadl.sabohadfile.ir/post/matlab1168.html – Translate this page
Feb 2, 2018 – ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت_خوش امدید.امیدوارم …

خرید آنلاین بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت

sheferarticlek.ir/post/matlab214.html

Cached

Translate this pageMar 1, 2018 – خرید آنلاین بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت. از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم …

وبلاگ دکتر همایون مافی – BLOGFA

www.drmafi.blogfa.com/post/5

Cached

Similar

Translate this page۲۲٫ بررسی شرایط تحقق سرقت حدی الکترونیکی. ۲۳٫ حمایت از دادهه های …. مفهوم بیع و تمایز آن از اعمال حقوقی مشابه در حقوق ایران و فقه امامیه. 3- مطالعه تطبیقی مفهوم …. تطبیق مقررات مربوط به موانع ارث در قانون مدنی با فقه اهل سنت اعتراض به رای داوری …

دانلود بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت – خرید آنلاین و دریافت

keshavrzepir.ir/post/matlab264.html

Cached

Translate this pageFeb 1, 2018 – هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر عنوان محصول دانلودی:بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی …

بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت | jlvenuorfile.ir

jlvenuorfile.ir › … › بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت

Cached

Translate this pageMar 4, 2018 – بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت on jlvenuorfile.ir | هدف از این پایان نامه بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت می باشد ادامه مطلب.

[PDF]ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی وﺿﻌﯽ از ﻧﻘﺾ اﺳﺮار ﺗﺠﺎری در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮ

profdoc.um.ac.ir/articles/a/1055000.pdf

by جوان جعفری بجنوردی – ‎2015 – ‎Related articles
Nov 29, 2015 – ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي اﻓﺮاد از ﺧﻼل ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ اﻣﻨﯿﺖ. 3. ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮرد …… ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﮔﺴﺘﺮده در ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮي ﭼﻪ از ﻧﻈـﺮ ﻣـﺎﻫﻮي و. ﭼﻪ …… ﮐﻨﻨـﺪ، ﺑﺎﻋـﺚ ﺳـﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋـﺎت ﻧﯿـﺰ. ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ …… ﻋﻠﯽ اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻟﺨﻤﺴﻪ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻊ ﻋﻠﻤﺎي اﻫﻞ ﺳﻨّﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﯽ. ﮔﻮﯾـﺪ: «.

بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت | lalekhoun.ir

lalekhoun.ir › … › بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت

Cached

Translate this pageMay 8, 2018 – بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت on lalekhoun.ir | شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشدعنوان محصول …

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش امنیت

audio2.ir/post/matlab6093.html

Cached

Translate this pageMay 28, 2018 – کاملترین فایل اهل بیت در قرآن با توجه به آیه تطهیر · بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت · مدیریت جامعه روستایی ایران و سیر تحول آن …

دریافت فایل بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت – پرداخت و …

kimiadl.kahroaphyler.ir/post/matlab573.html

Cached

Translate this pageFeb 16, 2018 – به صفحه دانلود فایل(بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز …

حدود شرعی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/حدود_شرعی

Cached

Similar

Translate this pageحدود بخشی از قوانین کیفری اسلام است که مجازات آن در برابر کارهای خلاف عفت و اخلاق … ۱ جرایم مستوجب حد; ۲ زنا; ۳ لواط; ۴ مساحقه; ۵ قذف; ۶ شرب خمر; ۷ سرقت; ۸ ارتداد; ۹ منابع … در قانون مجازات اسلامی، تخلفاتی که موجب حدود می‌شود، نام برده شده‌اند: … قطع چهار انگشت از مفصل اصلی دست راست است؛ اما در فقه اهل‌سنت، یک دست قطع می‌شود.

برترین پکیج سرقت حد و تعزیری و واکنشهای فقهی و حقوق کیفری به آنها

nasim.apruzpaper.ir/…/برترین-پکیج-سرقت-حد-و-تعزیری-و-واک…

Cached

Translate this pageMay 8, 2018 – هدف از این پایان نامه بررسی واکنش های کیفری قانونی و فقهی ناظر به … کاملترین فایل بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت امیدواریم از خرید …

دانلود بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت – فروشگاه فایل 2018

file2018.ir/card.aspx?productid=75060 – Translate this page
نام فایل. بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت. قیمت, 85,000 تومان. نام, *. نام خانوادگی, *. ایمیل, * نامعتبر. موبایل, *. دانلود >

روش شناسی فقه سیاسی اهل سنت – حوزه نت

https://hawzah.net/fa/Article/…/روش-شناسی-فقه-سیاسی-اهل-سنت

Cached

Translate this pageموضوع اصلی نوشتار حاضر، بررسی و تحلیل فقه سیاسی اهل سنت بر اساس بنیادهای … بر اساس رویکرد فوق، فقه سیاسی حقوق و تکالیف انسان را بر اساس شریعت در ….. از منابع بی پایان شریعت، برای نوآوری ها و مسائل جدید حقوقی و قانونی، این اندیشه …

رودخانه ماه

mounriver.titrblog.ir/

Cached

Translate this pageبرترین فایل پایان نامه بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر … فایل بررسی شخصیت شیخ طوسی در ابعاد اجتماعی، فقهی و علمی ….. دانلود فایل کامل پرسشنامه تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری … فاکتورهای مؤثر بر اعتماد در مصرف کنندگان و استفاده کنندگان تجارت الکترونیکی با توجه به جنس و سن –

اسلامی | نظر مراجع و علمای محترم درباره اجرای حدود در عصر غیبت چیست …

https://khabarban.com/18872891/اجرای_حدود_الهی_چیست

Cached

Translate this page5 days ago – بر این اساس در فقه اسلامی و قوانین کیفری اسلام وقتی فرد، مستحق مجازات و اجرای حدود … توبه کند، حد از او ساقط می‌شود، ۱۰- اگر موضوع سرقت با تمامی شرایط از طریق اقرار سارق یا … کلیدواژه: حدود نظارت حدود الهی قانون قوانین ایران …. بسیج نیوز۲ روز قبل; بررسی راهکار‌های اجرای امر به معروف و نهی از منکر در نشست …

جلوه ی بهار

jelveyebaharv.toonblog.ir/

Cached

Translate this pageقیمت: 15,000 تومان …. بررسی فقهی و حقوقی ماهیت دین با تاکید بر تبیین مالیت آن · پاورپوینت بررسی مکان ها و مشخصات ….. ارزیابی اثر بخشی اعمال پیشگیرانه پلیس در کم شدن سرقت خودرو · مبانی نظری سنجش آمادگی سازمان برای … این کیت با ارزش برای گروه سنی بین 10 الی 35 سال مورد استفاده قرار می گیرد و شامل یک کتابچه …

دانلود (بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت) | afshin724.ir

afshin724.ir/دانلود-بررسی-سرقت-در-حقوق-کیفری-و-فقه-ا/

Cached

Translate this pageMar 2, 2018 – دانلود (بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت) on afshin724.ir | بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدیدمحقق گرامی،شما با جستجوی بررسی سرقت …

دانلود (بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت) | tina

tina.afshin724.ir/دانلود-بررسی-سرقت-در-حقوق-کیفری-و-فقه-ا/

Cached

Translate this pageMar 2, 2018 – به وب ما خوش آمدیدمحقق گرامی،شما با جستجوی بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(بررسی سرقت در …

جلوه ی بهار

jelveyebaharv.blogtez.com/

Cached

Translate this pageقیمت: 15,000 تومان …. ایرانی در کاربرد همایندهای زبان انگلیسی · بررسی فقهی و حقوقی ماهیت دین با تاکید بر تبیین مالیت آن ….. ارزیابی اثر بخشی اعمال پیشگیرانه پلیس در کم شدن سرقت خودرو · مبانی نظری سنجش آمادگی سازمان … این کیت با ارزش برای گروه سنی بین 10 الی 35 سال مورد استفاده قرار می گیرد و شامل یک کتابچه …

فرستادن دیدگاه

× بستن تبلیغات