× بستن تبلیغات
ژوئن
4
2018

بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن

بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن

کاربر گرامی شما جهت مشاهده بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن وارد سایت مونومارکت شدید.پس از دانلودبررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آنو رضایت امتیاز فراموشتون نشه

بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن

با کیفیت خوب تهیه شده و رضایت شما را در برخواهد داشت داده های آماری سرقت;بررسی داده های آماری سرقت;تحلیل داده های آماری سرقت;ارائه راهکارهای پیشگیرانه از سرقت;بررسی سرقت در نمونه های آماری;تاثیر وضعیت فردی و خانوادگی فرد بر سرقت;تاثیر وضعیت اجتماعی و اقتصادی فرد بر سرقت;دانلود پایان نامه سرقت

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۴۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۳۱
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه رشتهحقوق

بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن

مقدمه
سرقتدر کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای حدی و تعزیری تقسیم می شود . سوالی که برای بیشتر مردم پیش می آید این است که چرا دست سارقین قطع نمیشود ؟ مگر احکام اسلام در قوانین کیفری ما نیامده است ؟ برابر قوانین شرعی و مقررات کیفی برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که هر یک از این شرایط نباشد امکان اجرای حد نیستکه عبارتند از :
۱-سارق باید بالغ باشد . ۲-سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می رباید. ۳-سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال ،مال را در حرز قرار داده باشد. ۴-سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد . ۵-سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد. ۶-سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد . ۷-مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد . ۸-مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نیاشد. با این شرایط بسیار نادر و بعید است که بتوان این شرایط را در کنار هم دید و حد سرقت را بر سارق اجرا کنیم .البته باز هم شرایطی برای اجرای حد دارد مانند پیش از شکایت صاحب مال سارق را نبخشیده باشد یا سارق قبل از اثبات جرم از این گناه توبه نکرده باشد .
یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال که معمولا مجازات های سختی هم برای مرتکبین آن در جوامع مختلف پیش بینی شده استجرم سرقتمی باشد.این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاتب آن در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری و همچنین محسوس بودن منفعت حاصله از آن در مقایسه با جرایم علیه اشخاص بخش بزرگی از جرایم ارتکابی در کشور های مختلف را تشکیل می دهد به همین جهت توجه ویژه علماء حقوق را به خود معطوف داشته است.
در حال حاضر در اکثر کشور های جهان ، جرم سرقت به دلیل تنوع و گستردگی آن به انواع مختلفی که هرکدام شرایط خاص و مجازات های مخصوص به خود را دارد تفکیک شده است که از این بین می توان از سرقت ساده ، سرقت مقرون به آزار یا تهدید ، سرقت در شب و نظایر آن نام برد.علاوه بر آن برای مبارزه ی موثر با جرم سرقت ، برخی از اعمال مرتبت با این جرم نیز در نظام های حقوقی مختلف واجد وصف مجرمانه شناخته شده اند.

تاریخچه جرم سرقت در قوانین ایران

در نظام حقوقی گذشته ایرانجرم سرقتو برخی از جرایم مرتبط با آن در فصل پنجم از قانون مجازات عمومی مورد حکم قرار گرفته بود (مواد ۲۲۲ الی ۲۳۲) . علاوه بر این در بعضی قوانین متفرقه نیز انواع مختلفی از سرقت های خاص از قبیل سرقت مسلحانه از منازل ، سرقت از بانک ها مورد پیش بینی قرار گرفته بود.
در نظام حقوقی فعلی ایران نیز به تبعیت از فقه اسلامی (فقه جعفری) که حرمت مال مسلم را همطراز حرمت خون او می داند (القواعد الفقیه ، ج۲،ص۱۸) ارتکاب سرقت به عنوان جرم شناخته شده و طی موارد گوناگونی برای آن مجازات تعیین شده است که به چهار دسته کلی قابل تقسیم است.
۱- سرقت های خاص (موضوع مواد مختلف قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ و برخی قوانین متفرقه دیگر)
۲- سرقت های ساده (موضوع ماده ۶۶۱ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵)
۳- سرقت های مستوجب حد (موضوع مواد ۱۹۷ و بعد قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰)
۴- سرقت های فاقد شرایط حد که موجب اخلال در نظم یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران رود (موضوع ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی)
فهرست مطالب

بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن

فصل اول : وضعیت فردی و خانوادگی ……………………………………………………. ۶۲
۱-۱- عوامل فردی ………………………………………………………………………………………… ۶۲
۱-۱-۱- ساختار جنسی و سن مجرمین ………………………………………………………………………………….. ۶۲
۱-۱-۲- مشخصات جسمی و سلامت …………………………………………………………………………………….. ۶۵
۱-۱-۲-۱- وضعیت جسمانی ……………………………………………………………………………………………………… ۶۷
۱-۱-۲-۲- وضعیت روانی ……………………………………………………………………………………………………….. ۶۸
۱-۱-۳- میزان تحصیلات ………………………………………………………………………………………………….. ۶۸
۱-۲- وضعیت خانوادگی ………………………………………………………………………………….. ۶۹
۱-۲-۱- خانواده اصلی (پدری) …………………………………………………………………………………………. ۶۹
۱-۲-۱-۱- تعداد نفرات خانواده ………………………………………………………………………………………………….. ۷۱
۱-۲-۱-۲- تحصیلات والدین …………………………………………………………………………………………………….. ۷۲
۱-۲-۱-۳- کنترل از سوی خانواده ………………………………………………………………………………………………. ۷۲
۱-۲-۱-۴- خصوصیات شخصیتی پدر سارق ……………………………………………………………………………………. ۷۳
۱-۲-۱-۵- وضعیت پدر یا مادر از نظر زنده یا متوفی بودن …………………………………………………………………… ۷۴
۱-۲-۲- خانواده شخصی …………………………………………………………………………………………………….۷۵
۱-۲-۲-۱- تاهل …………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶
۱-۲-۲-۲- سرنوشت و تعداد فرزندان ……………………………………………………………………………………………. ۷۷
۱-۲-۳-۳- تحصیلات همسر و ارتباط با اعضاء خانواده ………………………………………………………………………… ۷۸
۱-۲-۳- طلاق و علت آن …………………………………………………………………………………………………….. ۸۰
فصل دوم : وضعیت اجتماعی و اقتصادی …………………………………………………. ۸۳
۲-۱- وضعیت اجتماعی ………………………………………………………………………………….. ۸۳
۲-۱-۱- موقعیت و وضعیت محل سکونت ………………………………………………………………………………. ۸۳
۲-۱-۲- نقش اعتقادات مذهبی ، دوستان و رسانه ……………………………………………………………………. ۸۵
۲-۱-۲-۱- مذهب ……………………………………………………………………………………………………………………۸۵
۲-۱-۲-۲- دوستان ………………………………………………………………………………………………………………… ۸۷
۲-۱-۲-۳- رسانه …………………………………………………………………………………………………………………… ۹۰
۲-۱-۳- تابعیت و مهاجرت ………………………………………………………………………………………………… ۹۳
۲-۲- وضعیت اقتصادی …………………………………………………………………………………. ۹۶
۲-۲-۱- جرم و شرایط اقتصادی ……………………………………………………………………………………….. ۹۶
۲-۲-۲- شغل و میزان درآمد ……………………………………………………………………………………………. ۹۷
۲-۲-۳- وجه حاصل از سرقت ………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

فصل سوم: بررسی سرقت در نمونه های آماری ……………………………………… ۱۰۲

۳-۱- بررسی سرقت……………………………………………………………………………………… ۱۰۲
۳-۱-۱- سرقت در فرد و خانواده اش …………………………………………………………………………………. ۱۰۲
۳-۱-۱-۱- اولین سرقت در فرد سارق ………………………………………………………………………………………… ۱۰۲
۳-۱-۱-۲- نوع سابقه سرقت در فرد …………………………………………………………………………………………… ۱۰۴
۳-۱-۱-۳- نقشه برای ارتکاب سرقت ………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
۳-۱-۱-۴- اولین و آخرین سرقت ………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵
۳-۱-۱-۵- چگونگی قرار گرفتن در مسیر سرقت …………………………………………………………………………….. ۱۰۶
۳-۱-۱-۶- سابقه سرقت در خانواده سارق …………………………………………………………………………………… ۱۰۷
۳-۱-۲- انتخاب زمان ، مکان ، سوژه ………………………………………………………………………………….. ۱۰۷
۳-۱-۲-۱- زمان ……………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸
۳-۱-۲-۲- مکان ………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹
۳-۱-۲-۳- سوژه ……………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰
۳-۱-۳- انگیزه سرقت …………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰
۳-۲- بررسی آماری و تاثیر اعتیاد ، مجازات و زندان بر مجرمین ………………………………… ۱۱۲
۳-۲-۱- بررسی آماری سرقت در جامعه مورد پژوهش ……………………………………………………………. ۱۱۲
۳-۲-۲- تاثیر اعتیاد بر سرقت ………………………………………………………………………………………… ۱۱۵
۳-۲-۳- تاثیر مجازات و زندان بر سارقین …………………………………………………………………………… ۱۱۹
۳-۳- عوامل و افراد موثر در سرقت (از نظر سارقین) ………………………………………………. ۱۲۲

فصل چهارم : ارائه راهکارهای پیشگیرانه از سرقت …………………………………. ۱۲۴

۴-۱- راهکارهای دینی ………………………………………………………………………………….. ۱۲۴
۴-۲- راهکارهای خانوادگی ……………………………………………………………………………. ۱۲۶
۴-۳- راهکارهای اقتصادی …………………………………………………………………………….. ۱۲۸
۴-۴- راهکارهای طراحی محیطی ……………………………………………………………………… ۱۳۱
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………….. ۱۳۳
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………. ۱۳۶
منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………. ۱۳۹
فهرست جداول
جدول شماره ۳-۱ : جبران خسارت بزه دیده ……………………………………………………………………………. ۴۷
جدول شماره ۱-۲ : ساختار جنسیتی مجرمین در نمونه آماری ………………………………………………………. ۶۳
جدول شماره ۱-۳ : ساختار جنسیتی مجرمین در پرونده های مورد بررسی در پژوهش …………………………….. ۶۳
جدول شماره ۱-۴ : وضعیت سن مجرمین در پروند ه های مورد بررسی ……………………………………………… ۶۵
جدول شماره ۱-۵ : وضعیت جسمی مجرمین ……………………………………………………………………………… ۶۶
جدول شماره ۱-۶ : وضعیت تحصیلات مجرمین …………………………………………………………………………… ۶۹
جدول شماره ۳-۷ : مقایسه جرم سرقت با سایر جرایم علیه اموال و مالکیت در شهر مشهد ………………………… ۱۱۳
جدول شماره ۳-۸ : مقایسه انواع سرقت های انجام شده در محدوده زمانی پژوهش در شهر مشهد ………………. ۱۱۳
جدول شماره ۳-۹ : مقایسه انواع سرقت های انجام شده در محدوده زمانی پژوهش در محدوده حرم مطهر رضوی ۱۱۳
جدول شماره ۳-۱۰ : مقایسه جرم سرقت با جرم اعتیاد و استعمال مواد در شهر مشهد …………………………… ۱۱۴
جدول شماره ۳-۱۱ : نوع سرقت های انجام شده در پرونده های مورد بررسی در شهر مشهد …………………… ۱۱۴
جدول شماره ۳-۱۲ : سایر آمار حاصله از پرونده های مورد بررسی …………………………………………………. ۱۱۵
فهرست نمودارها
نمودار شماره ۲-۲۰ : موقعیت منزل از نظر محل قرار گرفتن …………………………………………………………. ۸۴
نمودار شماره ۲-۲۱ : وضعیت محل سکونت ……………………………………………………………………………… ۸۵
نمودار شماره ۲-۲۲ : وضعیت اعتقادی و میزان مصرف مشروب در سارقین ……………………………………… ۸۷
نمودار شماره ۲-۲۳ : وضعت ایمانی دوستان ……………………………………………………………………………… ۸۸
نمودار شماره ۲-۲۴ : حساسیت و کنترل دوستان از سوی پدر ………………………………………………………….. ۸۹
نمودار شماره ۲-۲۵ : وضعیت چگونگی گذراندن بیشترین وقت توسط سارقین …………………………………….. ۸۹
نمودار شماره ۲-۲۶ : وضعیت نوع علاقه به فیلم ها …………………………………………………………………….. ۹۱
نمودار شماره ۲-۲۷ : تاثیر فیلم بر ارتکاب جرم سرقت ……………………………………………………………….. ۹۲
نمودار شماره ۲-۲۸ : وضعیت تابعیت مجرمین ………………………………………………………………………… ۹۴
نمودار شماره ۲-۲۹ : وضعیت مهاجرت …………………………………………………………………………………. ۹۶
نمودار شماره ۲-۳۰ : شغل پدر سارق ……………………………………………………………………………………. ۹۸
نمودار شماره ۲-۳۱ : شغل سارق ……………………………………………………………………………………….. ۹۹
نمودار شماره ۲-۳۲ : درآمد سارق و پدرش ………………………………………………………………………….. ۱۰۰
نمودار شماره ۲-۳۳ : چگونگی صرف وجه حاصل از سرقت ……………………………………………………….. ۱۰۱
نمودار شماره ۳-۳۴ : اولین سرقت در فرد سارق ……………………………………………………………………… ۱۰۳
نمودار شماره ۳-۳۵ : نوع سابقه سرقت در نمونه آماری ………………………………………………………….. ۱۰۴
نمودار شماره ۳-۳۶ : اولین و آخرین سرقت …………………………………………………………………………. ۱۰۵
نمودار شماره ۳-۳۷ : چگونگی قرار گرفتن در مسیر سرقت ……………………………………………………….. ۱۰۶
نمودار شماره ۳-۳۸ : وضعیت سابقه سرقت در اطرافیان سارق ……………………………………………………. ۱۰۷
نمودار شماره ۳-۳۹ : زمان سرقت از نظر روز یا شب بودن ……………………………………………………….. ۱۰۸
نمودار شماره ۳-۴۰ : زمان سرقت در ساعات مختلف شبانه روز …………………………………………………. ۱۰۹
نمودار شماره ۳-۴۱ : وضعیت وحل و موقعیت سرقت ……………………………………………………………… ۱۱۰
نمودار شماره ۳-۴۲ : انگیزه سرقت …………………………………………………………………………………… ۱۱۲
نمودار شماره ۳-۴۳ :مقایسه درصد جرم سرقت با سایر جرایم علیه اموال و مالکیت در سه ماه نخست سال ۹۲ در شهرمشهد ……. ۱۱۳
نمودار شماره ۳-۴۴ : نوع مواد مخدر مصرفی از سوی سارقین ……………………………………………………… ۱۱۷
نمودار شماره ۳-۴۵ : موجبات ارتکاب جرم بواسطه اعتیاد ……………………………………………………………. ۱۱۹
نمودار شماره ۳-۴۶ : رابطه فرد با مواد مخدر ……………………………………………………………………….. ۱۱۹
نمودار شماره ۳-۴۷ : تاثیر مجازات در اصلاح (از نگاه سارقین) …………………………………………………… ۱۲۱
نمودار شماره ۳-۴۸ : تاثیر زندان بر مجرمین ………………………………………………………………………… ۱۲۱
نمودار شماره ۳-۴۹ : افراد مقصر در ارتکاب سرقت (از نظر سارقین) ……………………………………………. ۱۲۲
نمودار شماره ۳-۵۰ : عوامل موثر در ارتکاب جرم سرقت (از نظر سارقین) ……………………………………… ۱۲۳
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

در صورتی که در روند دانلود

بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن

یا هر کدام از فایل های سایت مونو مارکت مشکلی داشتید به صورت آنلاین با تلگرام سروش یا پیامک و تماس تلفنی با شماره۰۹۲۱۴۰۸۷۳۳۶ در تماس باشید به صورت ۲۴ ساعته در خدمت شما هستیم

بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن

هدف از این پایان نامه تحلیل و بررسی داده های آماری سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از آن می باشد

The post بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن appeared first on مونومارکت.

لینک منبع و پست :

بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن


http://monomarket.ir/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D8%8C-%D8%B9%D9%84%D9%84/

بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر… | 3014

article7.khakafraazma.ir/article7/3014/html

Cached

Translate this pageMay 14, 2018 – دانلود پایان نامه رشته حقوق. بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن. مقدمه. سرقت در کشور ما انواع …

بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن …

gerafinpaperz.ir/post/matlab242.html

Cached

Translate this pageFeb 1, 2018 – هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر عنوان محصول دانلودی:بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن یکی از …

دانلود (بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر …

wds149.pequity.ir/دانلود-بررسی-جرم-سرقت-از-نظر-شرایط-ارتک/

Cached

Translate this pageApr 26, 2018 – با سلام،محصول دانلودی +{{بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز …

دانلود بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر …

nimadl.artainc.ir/paperduni/mpp2053.html

Cached

Translate this pageMay 7, 2018 – به سایت ما خوش آمدیدبه صفحه دانلود فایل(بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن)خوش آمدید برای …

دانلود فایل کامل بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه …

faraload.alphasite.ir/…/دانلود-فایل-کامل-بررسی-جرم-سرقت-از-نظ…

Cached

Translate this pageMay 8, 2018 – ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیمعنوان محصول دانلودی:بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه …

دانلود تحقیق بررسی جرم شناسی سرقت -کامل و جامع | samen110.ir

samen110.ir/hyperdl/new5185.html

Cached

Translate this pageApr 28, 2018 – اینک شما با جستجوی ((تحقیق بررسی جرم شناسی سرقت)) وارد صفحه … جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه …

دانلود بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر …

iqy329.30md.ir/post/article7665.html

Cached

Translate this pageMay 24, 2018 – دانلود بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن -کامل و جامع. شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب …

دریافت فایل بررسی نقش اعتياد در ارتکاب جرم – پرداخت و دانلود آنی …

hamjavaran.ir/maghaleha/item3132.html

Cached

Translate this pageMay 8, 2018 – دانلود فایل کامل بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن ما بهترین محصولات را برای رضایت شما …

بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر… — dl6

dl6.hivapersia.ir/dl6-4671.html

Cached

Translate this pageApr 13, 2018 – دانلود پایان نامه رشته حقوق. بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن. مقدمه. سرقت در کشور ما انواع …

بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر… — ppt7

ppt7.hivapersia.ir/ppt7-4671.html

Cached

Translate this pageApr 13, 2018 – دانلود پایان نامه رشته حقوق. بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن. مقدمه. سرقت در کشور ما انواع …

بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر… — sell4

sell4.hivapersia.ir/sell4-4671.html

Cached

Translate this pageApr 13, 2018 – دانلود پایان نامه رشته حقوق. بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن. مقدمه. سرقت در کشور ما انواع …

خرید و دانلود بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق …

pes900.arzeshe-zendegi.ir/خرید-و-دانلود-بررسی-جرم-سرقت-از-نظ…

Cached

Translate this pageMay 8, 2018 – شما به صفحه اختصاصی بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات …

[PDF]ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺠﺎورت ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﺟﺮم

pubj.ricest.ac.ir/index.php/code9pe/article/download/2352/2472

Cached

Similar

Translate this page
by فیروز محمودی جانکی – ‎2016
Jul 16, 2013 – ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻘﻼﻧﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ روزﻣﺮه و اﻟﮕﻮي ﺟﺮم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ … ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺧﺼﻮص ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻓﺮﻋﻲ ﭘﮋوﻫﺶ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﻦ و ﻧﺤـﻮة ارﺗﻜـﺎب ﺟـﺮم،. ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ … در ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﻠﻞ وﻗﻮع ﺟﺮم … اول، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﺮم ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه …. دو ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓ. ﺮﻋﻲ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد. : “-. ﺳﺎرﻗﺎن. در. ﺳﻨﻴﻦ … ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺮﻗﺖ و ﺷﻴﻮه ارﺗﻜﺎب از ﺗﻨﻮع زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ ….. ﺗﺮ، رﺷﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ.

علل و عوامل پیدایش آسیب های اجتماعی و راه های پیشگیری از آن

https://hawzah.net/…/علل-و-عوامل-پیدایش-آسیب-های-اجتماعی-و-راه-ها…

Cached

Translate this pageهمراه با علل و شیوه های پیش گیری و درمان آن ها و نیز مطالعه شرایط بیمارگونه و نابسامانی … انحرافات و مسائل اجتماعی امنیت اجتماعی را سلب و مانعی برای رشد و توسعه جامعه …. روی آوری به سرقت یکی از راه های برون رفت از نظر جوانان در این پژوهش تلقّی شده است. … گرچه بین بی کاری و سابقه جرم و زندانی و دفعات ارتکاب جرم، رابطه معناداری …

وکالت آنلاین – نظریات مشورتی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392-شماره 1 …

www.vekalatonline.ir/print.php?ToDo=ShowArticles&AID=27419

Similar

مثال: درجرم سرقت طبق قانون مجازات اسلامی جدید 92 تا دو درجه بیشتر نمیتوان ….. که تا حبس درجه 5 شروع به جرم آن جرم است با نظر اول شروع به جرم جرایمی که مجازات 6 ماه …. 2- درمورد تعدد جرایم اگر موجبات تخفیف درهمه جرایم ارتکابی فراهم باشد دادگاه با …… ودفعات و اوضاع واحوال از قبیل انگیزه، شرایط ارتکاب جرم، سابقه- سن وشخصیت …

دریافت فایل بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق …

maryamdl.aleees.ir/paperduni/article963.html

Cached

Translate this page6 days ago – برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن || روی دکمه ادامه …

بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن …

dlgostar.gontardanlo.ir/post/matlab949.html

Cached

Translate this pageApr 23, 2018 – با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان نام محصول دانلودی:بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن

دریافت فایل بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق …

jelaverticle.ir/post/matlab825.html

Cached

Translate this pageMar 2, 2018 – دریافت فایل بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن – پرداخت و دانلود آنی.

دانلود بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر …

heydrarticle.ir/…/دانلود-بررسی-جرم-سرقت-از-نظر-شرایط-ارتک/

Cached

Translate this pageMay 8, 2018 – شما به صفحه اختصاصی بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات …

بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر …

irberry.ir/abrisham/a/4671/html

Cached

Translate this pageدانلود پایان نامه رشته حقوق. بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن. مقدمه. سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که …

بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر… {aghil}

irberry.ir/aghil/a/4671/html

Cached

Translate this pageدانلود پایان نامه رشته حقوق. بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن. مقدمه. سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که …

فانوس رایانه

fanoosrp.titrblog.ir/

Cached

Translate this page… دانلود پاورپوینت کتاب شیوه ارائه مطالب علمی سید محمدتقی روحانی رانکوهی -کامل … بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه …

[PDF]بررسی علل و انگیزه سرقت در نوجوانان و جوانان

www.ensani.ir/…/20100913132921-بررسی%20علل%20و%20انگ…

Cached

Translate this pageبررسی علل و انگیزه … کرمان بوده اند که دست به ارتکاب سرقت زده و دستگیر شده اند. … سرقت از باسابقه ترین جرایم بشری است که در جوامع مختلف به شیوه های گوناگون … وجود بی عدالتی اجتماعی، ناهماهنگی در ساختار اقتصادی – اجتماعی جامعه، رشد … و تفسیرهای موقعیتی، جرم، کنترل های شخصیتی، برچسب زنی، یادگیری اجتماعی و.

فایل بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر …

lalekhoun.ir/doc-ppt/new969.html

Cached

Translate this pageMay 8, 2018 – امیدوارم بهره کافی را از بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن ببرید هدف از این پایان…

فایل بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر …

jelveh.umipartekelp.ir/post/matlab1430.html – Translate this page
Feb 17, 2018 – ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم عنوان محصول دانلودی:بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه …

بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و

sheferarticlek.ir/post/matlab140.html

Cached

Translate this pageMar 1, 2018 – شما به صفحه اختصاصی بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات …

دانلود پرسشنامه تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری -کامل و …

azitoarticle.ir/دانلود-پرسشنامه-تحلیل-دلایل-سرقت-و-ارا/

Cached

Translate this pageApr 23, 2018 – دانلود فایل کامل بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین …

بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر… | 480 …

thesisbuy.neoptc.ir/thesisbuy/480/amp

Cached

Translate this pageMay 27, 2018 – دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن مقدمه سرقت در کشور ما انواع …

بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر… | 442 …

payannamehforyou.neoptc.ir/payannamehforyou/442/html

Cached

Translate this pageMay 27, 2018 – دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن مقدمه سرقت در کشور ما انواع …

بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر… | 392 …

bibliographybuy.neoptc.ir/bibliographybuy/392/amp

Cached

Translate this pageMay 27, 2018 – دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن مقدمه سرقت در کشور ما انواع …

بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر… | 421 …

dissertationlink.neoptc.ir/dissertationlink/421/amp

Cached

Translate this pageMay 28, 2018 – دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن مقدمه سرقت در کشور ما انواع …

بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر… | 435 …

payannameh2018.neoptc.ir/payannameh2018/435/html

Cached

Translate this pageMay 28, 2018 – دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن مقدمه سرقت در کشور ما انواع …

بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر… | 451 …

reference1397.neoptc.ir/reference1397/451/amp

Cached

Translate this pageMay 28, 2018 – دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن مقدمه سرقت در کشور ما انواع …

تبعات رشد جرایم خشن در میان زنان – آسیب های اجتماعی – سلامت نیوز

www.salamatnews.com › سلامت اجتماعی › آسیب های اجتماعی

Cached

Translate this pageNov 23, 2017 – به گفته کارشناسان، رایج‌ترین جرم زنان، جرایم جنسی است و جرایم خشن آنها … روستا، بازپرس ویژه قتل تهران به بررسی روند صعودی جرایم خشن زنان و … شود که زن برای این که این شرایط را از بین ببرد، دست به سرقت بزند و … می‌شوند که انگیزه انتقامجویانه آنها برای ارتکاب جنایت متفاوت است. …. نظر خود را بنویسید.

خرید آنلاین تاریخچه قاچاق انسان و بررسی عوامل آن • لیونل آرتیکل

lionelarticle.ir/dlarticle/pi41543.html

Cached

Translate this pageMay 24, 2018 – وقت بخیربا سلام،محصول دانلودی +{{بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن}}+آماده ارائه به …

رایانه ویستا

pcvista.blogtez.com/

Cached

Translate this page… شده در شنبه 5 خرداد 1397ساعت 16:32 توسط سیما | تعداد بازديد : 10 | | نظر بدهید …. بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه …

فرستادن دیدگاه

× بستن تبلیغات