× بستن تبلیغات
ژوئن
4
2018

بررسی تطبیقی قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی و حقوق بین الملل

بررسی تطبیقی قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی و حقوق بین الملل

کاربر گرامی شما جهت مشاهده بررسی تطبیقی قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی و حقوق بین الملل وارد سایت مونومارکت شدید.پس از دانلودبررسی تطبیقی قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی و حقوق بین المللو رضایت امتیاز فراموشتون نشه

بررسی تطبیقی قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی و حقوق بین الملل

با کیفیت خوب تهیه شده و رضایت شما را در برخواهد داشت قاچاق انسان در حقوق ایران;قاچاق انسان در حقوق بین الملل;قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی;قاچاق انسان در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو;پایان نامه قاچاق انسان;پایان نامه با موضوع قاچاق انسان;حقوق بزه دیدگان در قاچاق انسان;تعقیب کیفری قاچاق انسان;بررسی قاچاق انسان به قصد فحشا

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۵۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۲۱
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشتهحقوق

بررسی تطبیقی قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی و حقوق بین الملل

چکیده
در حال حاضر به علت رشد و توسعه روز افزونپدیده قاچاق انسان، این پدیده چه در داخل کشورها به موجب قوانین داخلی و چه در سطح بین المللی بر طبق کنوانسیون های مربوطه، به عنوان یک جرم مهم تلقی شده است. از جمله، در سطح سازمان ملل متحد، پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان اضافه شده به کنوانسیون ملل متحد بر ضد جرم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) از اهمیت شایانی برخوردار است.
به موجب مقررات پروتکل، علاوه بر اینکه کشورها بهجرم انگاری قاچاق انسانمتعهد و ملزم شده اند، جرایم موضوع پروتکل در حکم جرایم موضوعکنوانسیون پالرموشناخته شده و لذاضمانت اجراهای مربوط به جرایم سازمان یافتهو سایر جرایم موضوع کنوانسیون از قبیل مسئولیت اشخاص حقوقی، ضبط و مصادره اموال و عواید ناشی از جرم و الزام به در نظر گرفتن مجازاتهای متناسب که به حد کافی بازدارندگی داشته باشند، شامل قاچاق انسان نیز می شود. به علاوه، مقررات پروتکل الزامات خاصی را برای همکاری دولتها در جهتمبارزه و پیشگیری از قاچاق انسان و حمایت از بزه دیدگان این جرممخصوصاً در بازگشتن توأم با امنیت بزه دیدگان به کشورهای مبدأ و جبران خسارت از آنها در نظر گرفته اند.
در کشور ما از سال ۱۳۸۳ با تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان، قانون گذار، عمدتاً ( و حتی صرفاً ) به جرم انگاری این پدیده پرداخته که از نقاط قوت آن، پیش بینی جزای نقدی به میزان دو برابر اموال و عواید مجرمانه است، لیکن چنانچهجرم قاچاق انسانمشمول عناوین مذکور درقانون مجازات اسلامیباشد، به مجازات مقرر در سایر عناوین محکوم می گردد که با قاعده تعدد معنوی جرم مغایرت دارد و ممکن است موجب عدم صدور حکم جزای نقدی شود. در هر حال این امکان است کهعواید مجرمانه ناشی از قاچاق انسانبر اثر انطباق موضوع با مواد قانونی دیگری که فاقد مجازات مالی باشند در عمل برای بزهکاران باقی بماند در حالی که برای سرکوب این جرم که با انگیزه های مالی صورت می گیرد، محروم سازی مجرمین از عواید مجرمانه باید قطعیت داشته باشد.
درقانون مبارزه با قاچاق انساننیز ابهاماتی مشاهده می شود که در پایان نامه به آنها مفصلاً پرداخته شده است. به سبب ماهیت فراملی این جرم، هیچ کشوری به تنهایی در مبارزه با جرم مذکور نمی تواند توفیق چندانی داشته باشد و از این رو پیشنهاد این است که کشور ایران هر چه سریعتر به پروتکل پالرمو در خصوص قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان ملحق شود.
کلید واژه:
قاچاق انسان
کنوانسیون پالرمو
جرم سازمان یافته
حمایت از بزه دیده
مقدمه
تحولات جهان معاصر که از یک سو به تحکیم و توسعه ارزشهای مشترک میان تمامی جوامع بشری منتهی شده، دیوار مرزهای ملی را کوتاه تر و فرهنگ ها را به هم نزدیک ساخته است و از سویی دیگر نیازها و آرمان ها و نگرانی های مشترکی را برای بشر پدید آورده است، از جمله نگرانی های بشریت در قرن حاضر، جرایم سازمان یافته فراملی می باشد که این دسته از جرایم امنیت ملت ها، دولت ها و به طور کلی بشریت را تهدید می کند. از جمله جرایم سازمان یافته فراملی می توان به جرم قاچاق انسان اشاره نمود که از ابتدای دهه ۱۹۹۰ میلادی این پدیده شوم ابعاد وسیعی پیدا کرده است.
با عنایت به اینکهقاچاق انسان، به طور مستقیم به کرامت انسانی لطمه می زند و از سوی دیگر کلیه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم و در حال توسعه را تهدید می کند، رسیدگی و توجه به این جرم را نسبت به دیگر جرایم از اهمیت خاصی برخوردار نموده است تا جایی که اراده ای بین المللی را در جهت مبارزه جدی تر با این پدیده شوم به وجود آورده است. کشور ما نیز از این معضل جهانی مستثنی نبوده و به ویژه به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی و هم چنین وجود تفاوت های فرهنگی و اجتماعی فاحش با کشور های همسایه خود، باعث گردیده که بیشتر در معرض این جرم قرار گیرد.
الف) بیان مسئله
تحولات نوینی که در عصر حاضر در روابط جهانی و منطقه ای پدیدار شده، مرزهای محدود جغرافیایی را در نوردیده و زمینه بروز جرایمی را که در قالب شبکه های هدفمند و برنامه ریزی شده فعالیت دارند بیش از گذشته هموار ساخته است. تسهیل و تسریع ارتباطات، دسترسی به تجهیزات و وسایل مدرن، گسترش روابط مجازی رایانه ای ( اینترنتی و…. ) سیر ناموزون مهاجرت و بالاخره تبعیض ها و بی عدالتی ها و فقدان توسعه فراگیر و همه جانبه در کشورها و به تبع آن مشکلات فراوان سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جهان معاصر و بسیاری مسائل دیگر، به تکثیر و توسعه برخی از انواع نوین جرایم از جمله قاچاق انسان در گستره منطقه ای و فرا منطقه ای دامن زده است.
قاچاق انسانیکی از معضلاتی است که بویژه در دهه های اخیر و در کنار قاچاق مواد مخدر و کالا گریبانگیر جامعه بشری بوده است. قاچاق انسان به منظور استفاده از نیروی کار، بهره برداری جنسی، فروش اعضای بدن و مواردی از این قبیل کشورهای جهان را به تامل بیشتر در این زمینه فرا می خواند قاچاق انسان حیثیت و کرامت انسانی نوع بشر را بصورت جدی تهدید می کند. گستره دامنه فعالیت شبکه های مجرمانه و بروز صبغه فراملی برخی از آنها، امروز در غالب تهدیدی علیه امنیت و سلامت جوامع در سطح ملی و فرا ملی خود نمایی می کند، بنابراین بررسی و تحلیل اسناد و کنوانسیونهای بین المللی مرتبط با قاچاق انسان و قانون داخلی ایران به عنوان عضوی از جامعه جهانی امر بسیار مهمی در مسیر پیگیری و مبارزه با پدیده قاچاق انسان به شمار می رود.
بی تردید وجود قوانین و مقررات جامع نقش بسزایی در کاهش جرایم دارد و قاچاق انسان نیز از این قائده مستثنی نیست در حال حاضر با عنایت به تصویب پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان در سال ۲۰۰۰ و هم چنین قانون مبارزه با قاچاق انسان در ایران (مصوب ۱۳۸۳) انجام تحقیقی تطبیقی به منظور روشن شدندیدگاه اسناد بین المللی و قانون داخلی ایران در خصوص قاچاق انسانضرورت دارد.
علل ریشه ای این معضل از یک سو، مطالعه مفاد کنوانسیونهای بین المللی و اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی و منطقه ای و داخلی و راهکارهای ارائه شده توسط آنها از سوی دیگر ما را در فهم نواقص و خلاء های قوانین مذکور و اتخاذ تدابیر صحیح و کارآمد یاری می نماید.
فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه ۳
بیان مسئله ۲
سوالات تحقیق ۳
فرضیه های تحقیق ۳
ضرورت و اهداف تحقیق ۴
روش تحقیق ۵
سازمان دهی تحقیق ۵

بخش اول:قاچاق انسان،خصایص جرم شناختی و جایگاه پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو در مبارزه با این جرم

فصل اول: قاچاق انسان و مفاهیم مرتبط با آن ۱۰

مبحث اول: تعریف قاچاق انسان و خصایص آن ۱۰
گفتار اول: تعریف قاچاق انسان ۱۱
گفتار دوم: خصایص بزه قاچاق انسان ۱۸
الف) عدم رضایت واقعی بزه دیده یا افراد زیان دیده از جرم ۱۱
ب) خصیصه تجاری یا سوداگرانه جرم قاچاق انسان ۱۲
ج) خصیصه سازمان یافتگی جرم قاچاق انسان ۱۳
مبحث دوم: مفاهیم مرتبط یا مشابه با قاچاق انسان ۲۸
گفتار اول: مقایسه قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین ۲۹
گفتار دوم: مقایسه قاچاق انسان و جرم به بردگی گرفتن یا فروش برده ۳۳
گفتار سوم: مقایسه قاچاق انسان و جرم استثمار و بهره کشی جنسی یا قوادی سازمان یافته ۳۸

فصل دوم: خصایص جرم شناختی قاچاق انسان ۴۵

مبحث اول: خصایص مربوط به جنبه سازمان یافته و فراملی جرم ۴۵
گفتار اول : عواید و سود حاصله از ارتکاب جرم و آمار موجود در این خصوص ۴۶
گفتار دوم: وجود حلقه های بزه کاری قاچاق انسان در بیش از یک کشور ۵۴
مبحث دوم: خصایص مربوط به بزه دیده ۵۸
گفتار اول: خاموش بودن و ضعیف بودن بزه دیده به عنوان عامل دشواری کشف جرم ۵۹

فصل سوم: جایگاه پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو در مبارزه با جرم قاچاق انسان ۶۳

مبحث اول: اقدامات بین المللی انجام شده پیش از تصویب پروتکل قاچاق انسان ۶۴
گفتار اول: کنوانسیون ها و اسناد مربوط به برده داری، تجارت برده و عناوین مشابه ۶۵
گفتار دوم: اعلامیه ها و کنوانسیون های دیگر مرتبط با بحث قاچاق انسان ۶۸
میحث دوم: چگونگی شکل گیری پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو و محتویات پروتکل ۸۳
گفتار اول: چگونگی شکل گیری، تدوین متن و امضاء پروتکل و روند تصویب آن تا به امروز ۸۵
گفتار دوم: محتوای پروتکل در یک نگاه کلی ۸۷

بخش دوم:قواعد ماهوی و شکلی ناظر بر تعقیب کیفری بزه قاچاق انسان و حقوق بزه دیدگان این جرم

فصل اول: قواعد ماهوی مربوط به بزه قاچاق انسان ۹۵

مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده جرم ۹۶
گفتار اول: عنصر قانونی ۹۶
الف ) عنصر قانونی جرم قاچاق انسان ۹۶
ب) عنصر قانونی جرایم در حکم قاچاق انسان ۱۰۰
ج) مواد اختصاص یافته به تعریف جرم قاچاق انسان و جرایم ملحق به آن در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو ۱۰۲
گفتار دوم: عنصر مادی جرم ۱۰۵
الف) رفتارهای مصداق عمل مجرمانه در جرم قاچاق انسان ۱۰۵
ب) شرایط مادی لازم برای تحقق جرم ۱۱۱
۱- تاثیر رضایت یا عدم رضایت بزه دیده ۱۱۱
۲- وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم ۱۱۵
۳- اهمیت جابجایی مکانی و ضرورت یا عدم ضرورت انتقال بزه دیده به کشور دیگر ۱۲۰
گفتار سوم: عنصر معنوی یا روانی جرم ۱۲۳
الف) علم مجرمانه ۱۲۳
ب) سوء نیت عام در ارتکاب جرم قاچاق انسان ۱۲۵
ج) سوء نیت خاص و مقاصد مرتکب از انجام اقدامات مجرمانه ۱۲۷
مبحث دوم: سایر قواعد ماهوی مربوط به تعقیب جرم قاچاق انسان ۱۳۰
گفتار اول: مجازات های اصلی ۱۳۱
الف) الزامات مندرج در پروتکل الحاقی راجع به مجازات اشخاص حقیقی و یا حقوقی ۱۳۲
ب) مجازاتهای اصلی مقرر در حقوق ایران ۱۳۴
گفتار دوم : مجازات های تکمیلی و ضبط و مصادره اموال و عواید مجرمانه ۱۳۴
الف ) مجازاتهای تکمیلی و تبعی ۱۳۸
ب ) ضبط و مصادره اموال و عواید مجرمانه در بزه قاچاق انسان ۱۳۹

فصل دوم: قواعد شکلی مربوط به تعقیب بزه قاچاق انسان و حقوق بزه دیدگان این جرم ۱۴۴

مبحث اول: قواعد شکلی مربوط به تعقیب جرم قاچاق انسان ۱۴۴
گفتار اول: عدم ضرورت شکایت شاکی خصوصی ۱۴۶
گفتار دوم: امکان بهره گیری از فنون و شیوه های مخصوص و فوق العاده در تحقیق و تحصیل ادله جرم ۱۴۷
گفتار سوم: ضبط و توقیف اموال متهمین در طی رسیدگی کیفری به جرم قاچاق انسان ۱۵۰
گفتار چهارم: حمایت از شهود و مطلعین در جرم قاچاق انسان ۱۵۲
مبحث دوم: حقوق بزه دیدگان و حمایت از آنها در جرم قاچاق انسان ۱۶۳
گفتار اول: حق بزه دیده مبنی بر دخالت موثر در فرآیند کیفری ۱۶۳
گفتار دوم: حق بزه دیده مبنی بر دریافت غرامت و جبران خسارت ۱۶۶
گفتار سوم: حق بزه دیده مبنی بر دریافت اجازه اقامت در کشور میزبان و یا دریافت مساعدت برای بازگشتن به وطن خود ۱۷۱
نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۱۸۴
پیوست ۱۹۱
منابع و مآخذ ۲۰۶
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

در صورتی که در روند دانلود

بررسی تطبیقی قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی و حقوق بین الملل

یا هر کدام از فایل های سایت مونو مارکت مشکلی داشتید به صورت آنلاین با تلگرام سروش یا پیامک و تماس تلفنی با شماره۰۹۲۱۴۰۸۷۳۳۶ در تماس باشید به صورت ۲۴ ساعته در خدمت شما هستیم

بررسی تطبیقی قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی و حقوق بین الملل

هدف از این پایان نامه بررسی تطبیقی قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی و حقوق بین الملل بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

The post بررسی تطبیقی قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی و حقوق بین الملل appeared first on مونومارکت.

لینک منبع و پست :

بررسی تطبیقی قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی و حقوق بین الملل


http://monomarket.ir/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2/

فایل بررسی تطبیقی قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی و حقوق بین الملل

soheiladl.pequity.ir/فایل-بررسی-تطبیقی-قاچاق-انسان-در-قانون/

Cached

Translate this pageApr 27, 2018 – لحظات خوشی را برای شما آرزومندیمهموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _بررسی تطبیقی قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی و حقوق بین الملل_خوش امدید …

بررسی تطبیقی قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی و حقوق بین الملل | 1427

mojgan.e-get.ir/mojgan/1427/html

Cached

Translate this pageMay 16, 2018 – … بین الملل قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی قاچاق انسان در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی قاچاق انسان به …

بررسی تطبیقی قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی و حقوق بین الملل | 1419

blukade.e-get.ir/blukade/1419/html

Cached

Translate this pageMay 14, 2018 – بررسی تطبیقی قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی و حقوق بین الملل … دانلود فصل اول رشته حقوق به صورت فایل Word دانلود پایان نامه رشته حقوق …

بررسی تطبیقی قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی و حقوق بین الملل …

yasin.commence.ir/yasin/a/4910/html

Cached

Translate this pageبررسی تطبیقی قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی و حقوق بین الملل. چکیده. در حال حاضر به علت رشد و توسعه روز افزون پدیده قاچاق انسان، این پدیده چه در داخل کشورها …

بررسی تطبیقی قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی و حقوق بین الملل

dlgostar.gontardanlo.ir/post/matlab272.html

Cached

Translate this pageApr 22, 2018 – شما به صفحه اختصاصی بررسی تطبیقی قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی و حقوق بین الملل وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ادامه …

بررسي تطبيقي قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامي و حقوق بين الملل

masooddl.jahanblog.net/post-81261.html

Cached

Translate this pageMar 20, 2018 – در حال حاضر به علت رشد و توسعه روز افزون پديده قاچاق انسان، اين پديده چه در داخل كشورها به موجب قوانين داخلي و چه در سطح بين المللي بر طبق …

بررسی تطبیقی قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی و حقوق بین الملل …

alef.ariyafile.ir › دسته‌بندی نشده

Cached

Translate this pageMar 25, 2018 – دسته: حقوق بازدید: ۱ بار فرمت فایل: doc حجم فایل: ۲۵۶ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۲۲۱. هدف از این پایان نامه بررسی تطبیقی قاچاق انسان در …

بررسی تطبیقی قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی و حقوق بین الملل

audio2.ir/post/matlab5307.html

Cached

Translate this pageMay 28, 2018 – دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید با سلام،محصول دانلودی +{{بررسی تطبیقی قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی و حقوق بین الملل}}+آماده ارائه به …

[PDF]دریافت – پرتال جامع علوم انسانی

www.ensani.ir/storage/Files/20101113140630-169.pdf

Cached

Translate this pageطبق قوانین کیفری خود مرتکب را محاکمه و مجازات مینمایند و با اندکی مداقه و دقت. در صلاحیت مورد بحث، … صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت، و این امر از امهان حقوق بین المللی کیفری. میباشد. … عضو هیأت علمی گروه حقوق قضائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر ….. زارع،بررسی تطبیقی قانون مبارزه با قاچاق انسان، برگرفته شده از سیاست.

خرید و دانلود بررسی تطبیقی قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی و حقوق …

maryamdl.aleees.ir/paperduni/article757.html

Cached

Translate this page6 days ago – وقت بخیربا سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه اختصاصی بررسی تطبیقی قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی و حقوق بین الملل وارد شده اید.

بررسی فقهی حقوقی مقابله با قاچاق زنان با نگاهی به اسناد بین المللی …

https://www.noormags.ir/…/بررسی-فقهی-حقوقی-مقابله-با-قاچاق-زنان-با-نگاهی-به-اس…
سعید عطازاده ; مجله: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب ; پاییز 1393 – شماره 1 ;

پژوهه » موضوعات پایان نامه رشته حقوق-گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

pajooheh.ir/206-2/

Cached

Similar

Translate this pageبررسی مجازاتهای اجتماعی در پرتو اسناد بین المللی ولایحه قانون مجازاتهای …. قرار نظارت قضایی؛ از …. تحلیل حقوقی قاچاق انسان در حقوق ایران وحقوق بین الملل. حدود مسئولیت … بررسی قانون مجازات اسلامی و تطبیق آن با اسناد حقوق بشر. حقوق متهم در …

لیست منوگرافهای تصویب شده تا پایان سال 1391 – Kateb University

https://kateb.edu.af/fa/index.php?option=com…view…

Cached

Translate this pageبررسی حقوق اسیران جنگی در فقه و حقوق بشر دوستانه بین المللی. 21. خشونت علیه … سیاست فردی کردن مجازات در حقوق جزای افغانستان. 32. … جایگاه کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان. 44. … قاچاق انسان در اسناد بین المللی و حقوق افغانستان. 71. … بررسی تطبیقی طلاق از منظر حقوق افغانستان و فقه اسلامی. 83.

مقاله مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران وحقوق بین الملل در قبال …

https://www.civilica.com/Paper-IRANLAW01-IRANLAW01_090=…

Cached

Translate this pageمطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران وحقوق بین الملل در قبال خشونت علیه زنان … محل انتشار: همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی … تحلیل حقوقی قاچاق انسان در حقوق . … اجتماعی موثر بر وقوع قتل های ناموسی · بررسی آسیب شناسانه مواد 291 و 302 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 · علل و موانع تاخیر در پروژه های عمرانی.

دانلود فایل ( قواعد ناظر بر قاچاق انسان و تعقیب کیفری آن با تاکید بر …

samen110.ir/hyperdl/new475.html

Cached

Translate this pageMay 26, 2018 – … فایل(قواعد ناظر بر قاچاق انسان و تعقیب کیفری آن با تاکید بر حقوق بزه … بررسی تطبیقی قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی و حقوق بین الملل …

پروفایل محسن عینی – دانشگاه بین المللی امام خمینی

www.ikiu.ac.ir/members/?id=150&lang=0

Cached

Similar

Translate this page٢, کارشناسی ارشد: حقوق جزا و جرم شناسی, ١٣٧١, ١٣٧٣, دانشگاه تربیت مدرس, — … ٣, قلمرو حکومت قانون کیفری شکلی در زمان, ١٣٨١, نشریه تخصصی الهیات و حقوق … جرم قاچاق انسان در اسناد فراملی, پائیز ١٣٩٠, نشریه علمی-پژوهشی مطالعات حقوقی, — … ٤, حقوق جزای اختصاصی ٢, دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد …

مونوگراف ها – ALGHIAS

alghias.edu.af/مونوگراف-ها/

Cached

Translate this pageبررسی انعقاد معاهدات بین الملل درنظام حقوقی افغانستان … مبارزه با قاچاق زنان وکودکان درپرتوقوانین ملی وبین المللی … بررسی مجازات شروع به جرم درقوانین جزایی افغانستان … فلسفه تعدد زوجات در اسلام وبررسی شرایط آن در قانون مدنی افغانستان … برسی تطبیقی آثار قاعده حقوقی لا ضرر درقانون مدنی افغانستان وفقه حنیفی …

پردیس فارابی دانشگاه تهران – محمدابراهيم شمس ناتری

farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/…/288-2015-06-04-07-49-48

Cached

Similar

Translate this pageبررسی تطبيقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق عرفی) ، محقق … کیفری اطفال در نظام حقوقی ایران با تأکید بر لوایح قانون مجازات اسلامی و قانون آیین … سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق انسان و مطالعه تطبیقی اسناد بین المللی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد …

قانون اساسي افغانستان – وزارت عدلیه – جمهوری اسلامی افغانستان

moj.gov.af/fa/page/legal-frameworks/168329941684

Cached

Similar

Translate this pageتطبيق احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين، دفاع از استقلال، حاکميت ملي و تماميت … دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق هاي بين المللي که افغانستان به آن … دولت از هر نوع اعما ل تروريستي، زرع و قاچـاق مواد مـخدر و توليد و استعمال مسکرات … اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجايب مساوي مي باشند.

عناوین پایان نامه های حقوق جزا – دانشگاه بین المللی اهل بیت

abu.ac.ir/index.php/fa/2013-05-23-10-09-19.html

Cached

Translate this pageمطالعه تطبیقی معاونت در جرم در حقوق جزایی ایران وافغانستان. 7 … مطالعه جرم قاچاق انسان در حقوق ایران و افغانستان در پرتو اسناد و مقررات بین المللی … سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال بزه دیدگی زنان در پرتو اسناد بین المللی و سازمان کنفرانس اسلامی …. بررسي تطبيقي عوامل سقوط مجازات در حقوق جزاي افغانستان و ايران.

بررسی تطبیقی قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی و حقوق بین الملل …

lionelarticle.ir/dlarticle/pi61058.html

Cached

Translate this pageMay 25, 2018 – لحظات خوشی را برای شما آرزومندیممحقق گرامی،شما با جستجوی بررسی تطبیقی قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی و حقوق بین الملل وارد این صفحه شده …

قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی — ainoa at smks.ir

albert.smks.ir/ainoa-4876.html

Cached

Translate this pageApr 12, 2018 – بنابراین در حال حاضر بیش از 70 سند و معاهده بین المللی در مورد این جرم وجود …. بررسی تطبیقی قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی و حقوق بین الملل.

نسل‌کشی و ضرورت جرم انگاری آن در حقوق ایران – پژوهش‌های حقوق تطبیقی

clr-old.modares.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=721
Feb 13, 2018 – اسناد بین المللی گوناگون از معاهده بین المللی پیشگیری و مجازات … در این مقاله ابتدا پس از بررسی اصول حاکم بر قانون برگزاری مناقصات و اهداف آن، مفاد …. ( 47 پیاپی ) قاچاق زنان برای روسپیگری از منظر آموزه‌های اسلامی با نگاه به … میان مصادیق گوناگون قاچاق انسان، قاچاق زنان برای روسپیگری را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

حقوق بشر – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/حقوق_بشر

Cached

Similar

Translate this pageمطابق این مکتب، منطق بشری، بنیادهای قانون را از طبیعت الهام می‌گیرد، و از … با تشکیل سازمان ملل متحد، آن سازمان نقش مهمی در زمینه حقوق بشر بین‌الملل … فلسفه حقوق بشر، به بررسی مبانی اساسی مفهوم حقوق بشر می‌پردازد و محتوای آن را به ….. قاچاق انسان در درجه اول متوجه زنان و کودکان برای سوءاستفاده‌های جنسی و تجارت سکس است.

اعضای کمیسیون – کمیسیون شکایات انتخاباتی

iecc.gov.af/fa/page/about-iecc/commission-members

Cached

Translate this pageبررسی قانون انتخابات افغانستان درپرتو ارزشهای قانون اساسی ومعیارهای بین المللی … بررسی تطبیقی حقوق متهم درنظام دادرسی ایران وافغانستان؛; بررسی حق نفقه زنان … قواعد اساسي حقوق بشردوستانه در حقوق بين الملل و اسلام؛; نقش پارلمان درتوسعه … وکلای مدافع افغانستان، عضویت کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق و اختطاف انسان، …

قرار بازداشت موقت – دانشنامه‌ی اسلامی

wiki.ahlolbait.com/قرار_بازداشت_موقت

Cached

Similar

Translate this pageNov 22, 2015 – قرار بازداشت موقت از دیدگاه تطبیقی و بین المللی: از دیدگاه حقوق … ه) در صورت محکومیت متهم به مجازات سالب آزادی، مدت بازداشت موقت متهم از کل مدت محکومیت وی کسر شود. … در قانون آیین دادرسی کیفری سابق در خصوص بازداشت موقت 5 ماده …. این مورد را به ترتیب تحت عناوین زیر بررسی می کنیم: 1- مقامات صالح …

پايگاه اطلاع رساني اساتيد – دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir/?sp=6177

Cached

Similar

Translate this pageدکتری,حقوق جزا و جرم شناسی,تربیت مدرس,ایران,۱۳۷۳-۱۳۷۸. فوق لیسانس,علوم جزا و جرم … لیسانس,حقوق قضائی,دانشگاه تهران,ایران,۱۳۶۵-۱۳۶۹. دیپلم,فرهنگ و ادب,عطار …

ریاست څارنوالی استیناف ولایت سمنگان – لوی څارنوالی

ago.gov.af/fa/page/84532/…/general-directorate-of-samangan-appe…

Cached

Translate this pageاز سال 1385 الی 1390خورشیدی کارشناس حقوقی بررسی دوسیه های جزائی وزارت … الذکرعضوکمیته پیش نویس کود جزا، رهنمود تطبیقی، برای قانون اجراآت جزائی … های آموزشی مختلف تحت عناوین قاچاق انسان وراه های مبارزه باآن (موسسه بین المللی هاجر) …. آقای اندیشور حین رهایی زندانیان گفت: ” رهبری و کارکنان لوی څارنوالی جمهوری اسلامی …

دانلود (بررسی تطبیقی قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی و حقوق بین …

30md.ir/post/article7893.html

Cached

Translate this pageMay 24, 2018 – با سلام،محصول دانلودی +{{بررسی تطبیقی قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی و حقوق بین الملل}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی …

فرزند خوانده- سرپرستی- تعارض قوانین – تحقیقات حقوقی آزاد – دانشگاه …

alr.iauctb.ac.ir/article_525137.html

Cached

Similar

Translate this page1دانشیار و دکترای حقوق بین الملل خصوصی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد … را به بررسی فرزندخواندگی در کنوانسیون‌‌های بین المللی تخصیص خواهیم داد. … با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی، تمکن مالی، عدم حجر، سلامت جسمی‌و روانی ….. و مادر خوانده به منظور جلوگیری از سوء استفاده‌‌هایی همچون قاچاق انسان و بهره جنسی و.

4 نکته درباره پالرمو | پایگاه اطلاع رسانی رجا – رجانیوز

www.rajanews.com/news/288159/4-نکته-درباره-پالرمو

Cached

Translate this page21 hours ago – یکی از مشکلات کنوانسیون پالرمو تفاوت خوانش بین ایران و کشور های غربی از معاهده می باشد، طبق بررسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و تحلیل ماهیت حقوقی … جرائم در حوزه حقوق کیفری بین المللی(به جز 4 جرم جرائم علیه بشریت، … از سوی دیگر، یکی از اقداماتی که آمریکا از آن به عنوان قاچاق و پولشویی یاد …

ماردین فایل پیشینه و مبانی فرهنگ استراتژیک

igi.sellfile.ir/prod-1933526-پیشینه+و+مبانی+فرهنگ+استراتژی…

Cached

Translate this page(Snader , 1977) وجه نوآورانه ی دیدگاه وی به تأکید بر ضرورت بررسی فرهنگ و زمینه فرهنگی این … های معطوف به منازعات میان بازیگران بین المللی اعم از دولتی و غیر دولتی متحول شده است. … بررسی نامزدی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و انگلیس … مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

ماردین فایل پیشینه و مبانی ناتو و سیاست ‌های ایالات متحده در خاورمیانه

igi.sellfile.ir/prod-1933534-پیشینه+و+مبانی+ناتو+و+سیاست+‌های…

Cached

Translate this pageدر مورد مفهوم خاورمیانه و تعیین حدود و ثغور آن بین کارشناسان اختلاف نظرهای … ضمن اینکه بررسی جایگاه ناتو در سیاست خاورمیانه ای آمریکا بدون تعیین حدود و ثغور … این منطقه با سایر کشورهای عربی، ایران و ترکیه و به خصوص نقش تاریخ مشترک، اسلام و … مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

ماردین فایل پیشینه و مبانی سامانه های دفاع موشکی و امنیت منطقه ای کشورها

igi.sellfile.ir/prod-1933520-پیشینه+و+مبانی+سامانه+های+دفاع+مو…

Cached

Translate this pageاما صحنه بین‌الملل هر لحظه در حال تغییر و تحول است یقینا با تحولات نوین مفهوم امنیت نیز شکل و … به مثابه تهدیدی برای امنیت منطقه‌ای و ملی کشورها، بررسی کارشناسی صورت گیرد. … بررسی نامزدی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و انگلیس … مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

ماردین فایل پیشینه و مبانی سرمایه اجتماعی و فرهنگ سیاسی

igi.sellfile.ir/prod-1933525-پیشینه+و+مبانی+سرمایه+اجتماعی+و+…

Cached

Translate this pageمنظور از شبکه‌ها، شبكه روابط و تعاملات موجود در سطح فردي ميان افراد، در سطح گروهي ميان گروه‌ها، در سطح اجتماعي بين گروه‌ها و در سطح ملي ميان گروه‌ها با يكديگر، نهادهاي …

ماردین فایل پیشینه و مبانی کارکرد و ویژگی های احزاب

igi.sellfile.ir/prod-1933528-پیشینه+و+مبانی+کارکرد+و+ویژگی+…

Cached

Translate this pageدر این بخش، ضمن تشریح و بررسی تعاریف احزاب، به تشریح مبانی نظری مختص به آن می پردازیم. تعاریف احزاب: دائره‌المعارف بريتانيكا، حزب سياسي را گروهي …

ماردین فایل پیشینه و مبانی مفاهیم امپریالیسم و ایدئولوژی

igi.sellfile.ir/prod-1933531-پیشینه+و+مبانی+مفاهیم+امپریالیسم…

Cached

Translate this pageبنابراین مبحث امپریالیسم در حوزه ی سیاست خارجی و روابط بین‌الملل قرار می گیرد. … هر چند بحث و بررسی های مربوط به آن، در قرن نوزدهم توسط « هاینریش فرید یونگ » در « آلمان » مطرح … بررسی نامزدی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و انگلیس … مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

[DOC]موضوعات کار تحقیقی(1)

asl.bu.pnu.ac.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=45bec6bb-543c…

Cached

Similar

Translate this pageبررسی قابلیت اجرایی کنوانسیونها و اسناد بین المللی مرتبط با حقوق کیفری ایران. مطالعه و … حقوق اساسی ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با بررسی تطبیقی قانون اساسی مشروطه … بررسی تحلیلی مواد 56و57 قانون مجازات اسلامی در تطبیق با مقررات اداری در قالب اطاعت مامور از آمر … سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق مواد مخدر.

عفو عمومی و عفو خصوصی – ۸۷۱۳۲ – ۰۲۱ | گروه وکلای یاسا

https://www.yasa.co/blog/public-amnesty-and-private-amnesty

Cached

Translate this pageAug 1, 2017 – مجازاتهای قصاص و دیه به دلیل آنکه از حقوق الناس تلقی می‌شود از شمول عفو به طور … زندان بررسی بشود و پس از اخذ نظریات اداره اطلاعات ستاد مبارزه با مواد مخدر و. … چه تفاوت هایی بین عفو عمومی با عفو خصوصی میباشد؟ … ۷۱۸ و ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲). … قاچاق اسلحه و مهمات.

فانوس رایانه

fanoosrp.titrblog.ir/

Cached

Translate this page-خرید آنلاین بررسی برخورداری زنان از تخفیف در مجازات در حقوق کیفری -چارچوب نظری … -دانلود وصول مطالبات معوق بانکی در کشورهای اسلامی -کامل و جامع …. -مقاله پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان … -برترین فایل پروپوزال بررسی تطبیقی نگاه ایمانوئل کانت و علامه جعفری به وجدان اخلاقی

فصل رویش

faslerooyeshb.titrblog.ir/

Cached

Translate this page-خرید و دانلود نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل -برترین … -خرید فایل( ارزیابی ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت و بررسی حدود اختیارات مدیران شرکت در انجام معاملات) … -دانلود احکام و وضعیت شرط ضمان سرمایه در نظام حقوقی اسلام -کامل و جامع …. -تحلیل قاچاق انسان و مبارزه با جرم آن با در اسناد بین المللی

یاس سپید

yasewhiter.blogtez.com/

Cached

Translate this page-چارچوب نظری و پیشینه پژوهش حجاب و پوشش اسلامی -دانلود فایل کامل بررسی صنعت کاشی ایران از دیدگاه متخصصین و ارائه راهکارهای … -کاملترین فایل عدم امكان اجرای قرارداد در حقوق تجارت بین الملل …. -خرید فایل( تفسیر حقوق مدنی در قانون مدنی) …. -خرید فایل( بررسی جرم قاچاق انسان در ایران و اسناد بین المللی و نحوه مواجهه با آن)

پرواز کبوتر

parvazkabutr.toonblog.ir/

Cached

Translate this page-دانلود (بررسی تطبیقی عنصر معنوی قتل در حقوق ایران و مصر) -خرید و دانلود پروژه ….. -بررسی جرم قاچاق انسان در ایران و اسناد بین المللی و نحوه مواجهه با آن -کاملترین …

پرونده ۲ سالگی پارلمان دهم-۵ و پایانی|مصوبات جنجالی مجلس دهم؛ از FATF …

https://newsjoo.com/…/پرونده-۲-سالگی-پارلمان-دهم-۵-و-پایانی-مص…

Cached

Translate this page4 hours ago – بخش دوم پرونده: هر 8 ساعت تصویب 1 قانون … که در عمر دوساله دهمین دوره شورای اسلامی بررسی شده اند، می پردازیم. … افشای فیش های حقوقی برخی مدیران دولتی در ابتدای شروع به کار مجلس دهم جنجال زیادی در کشور به راه انداخت. … همچنین اگر ایران به کنوانسیونی بین المللی بپیوندد که در آن جرایمی …. قاچاق تسلیحات.

عامل سلاخی روباه چرام دستگیر شد/متخلفی که از مشکلات روحی رنج می‌برد …

khabarban.news/1HLGw

Cached

Translate this page56 mins ago – متخلفی که حالا فعالان محیط زیست خواهان محکومیت او به اشد مجازات ممکن بر اساس قانون شکار و صید هستند. متخلفی که با توجه به سایر تصاویر و …

پرداخت مطالبات سه میلیون نفر از سپرده‌گذاران ۵موسسه غیرمجاز از هفته …

khabarban.news/1Hboh

Cached

Translate this page1 hour ago – به گزارش ایلنا، معاون اقتصادی رئیس جمهور تاکید کرد: پیگرد قضایی این تخلفات و مجازات کسانی که از اعتماد مردم سوء استفاده کرده‌اند با اولویت در …

فرستادن دیدگاه

× بستن تبلیغات